Home Duurzaam De bewonerscommissie en duurzaamheid

De bewonerscommissie en duurzaamheid

0

In alle plannen over de energietransitie is er sprake van dat wij van het gas af moeten, maar het alternatief is niet duidelijk. Eén ding is zeker: voor elk alternatief is een geïsoleerd huis een voorwaarde. Wat kan je als huurder zelf doen om de woning op de energietransitie voor te bereiden? Wat kan je vragen van de verhuurder?

Rose Bartholomé | Foto’s Francis Langedijk

Met deze vragen verlieten mijn buurvrouw Annette en ik begin 2018 een voorlichtingsbijeenkomst van het Stadsdeel in café Genieten. Tussen eigenaren van een woning en huurders tekende zich een tweespalt af. De positie van huurders is zwak. Een verhuurder heeft er geen belang bij dat huurders veel of weinig stookkosten moeten betalen. Een individuele huurder is geen gesprekspartner. Samen met andere huurders actie ondernemen kan meer effect hebben. Een woningcorporatie is namelijk wettelijk verplicht om te overleggen met huurdersorganisaties.

Samen met de buren die bij Stadgenoot huren, hebben we een bewonerscommissie opgericht. Eerst zijn we naar !Woon gestapt om advies te krijgen hoe je zoiets aanpakt. Het blijkt een wereld apart te zijn, de wereld van bewonerscommissies en huurdersorganisaties.

Kitcursus in de Jungle
De volgende stappen voerden naar de Jungle in de Tweede van Swindenstraat. De Jungle is van buurttheater gegroeid naar een kennis- en informatiecentrum over duurzaamheid. Zij organiseren informatieavonden en ondersteunen bewonersprojecten in Oost die actief willen bijdragen aan duurzaamheid. Eén van hun activiteiten is een leuke, betaalbare Kitcursus. Met twee leden van de bewonerscommissie gingen wij aan de slag om zelf te leren kitten. Na een uitgebreide voorlichting over de verschillende kitsoorten oefenden wij op de naden van kartonnen dozen. Kitten is niet moeilijk, maar ook hier baart oefening kunst. Tijdens deze cursus krijg je veel informatie over maatregelen die je als bewoner zelf kunt nemen zoals het plaatsen van radiatorfolie.

Infrarood scan
Wij meldden ons aan voor een infrarood scan. De foto’s laten de lekken zien waar de warmte de wijde wereld in vlucht en waar je als bewoner zelf iets aan kunt doen. Het kon nog net in het voorjaar omdat het temperatuurverschil tussen de buitentemperatuur en de binnentemperatuur minimaal 15 graden moet zijn. Francis Langedijk van de Jungle kwam in de vroege ochtend foto’s nemen om de warmtelekken zichtbaar te maken.

De infraroodscan van de Jungle is vooral gericht op wat je als bewoner zelf kunt doen. Bijvoorbeeld radiatorfolie aanbrengen, naden dichtkitten, gordijnen vervangen en tochtstrips aanbrengen. ‘Met deze aanpassingen kun je tot 20 procent van de stookkosten besparen,’ vertelt Jannekee Jansen Op de Haar van Jungle. Voor mensen die niet zo handig zijn heeft de Jungle nu ook een Fixbrigade. Zij doen voor een bedrag naar draagkracht kleine energiebesparende aanpassingen in de woning.

Woningbouwvereniging doet niets
Sommige aanpassingen kunnen alleen door een aannemer gedaan worden. In ons geval door de woningbouwvereniging. In het jaarlijks overleg dat de woningbouwvereniging verplicht heeft met bewonerscommissies bleek er geen onderhoud, dat iets zou bijdragen aan een energiezuiniger huis, gepland te staan.

De woningbouwvereniging heeft de laatste jaren de door bewoners gemelde gebreken niet of provisorisch gerepareerd. Alles bij elkaar hadden we een indrukwekkende lijst van gebreken aan onze woningen. We hoopten dat de woningbouwvereniging het achterstallig onderhoud zou aanpakken in combinatie met het energiezuiniger maken van de woning.

Inmiddels meldde zich een nieuwe speler in het veld. De woningen moesten een energielabel krijgen. Een gespecialiseerd bedrijf kwam de woning keuren om het energielabel vast te stellen. De inmiddels 30 jaar oude kozijnen sloten niet meer aan in de gevel, de gevelmuren hadden geen enkele isolatie. Kortom: de woningen zijn zo lek als een mandje.

De conclusie van de Woningbouwvereniging was echter: we gaan hier niets doen, we hebben andere prioriteiten.

Meer informatie [email protected] | 020 737 3326