Home Dwars nieuws De energietransitie is een grote uitdaging

De energietransitie is een grote uitdaging

0

In Amsterdam heeft u massaal gestemd voor partijen, zoals de mijne, die een ambitieus en realistisch klimaatbeleid voorstaan. De meeste Amsterdamse bewoners hebben de wens om de toekomst voor volgende generaties veilig te stellen en het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Het is tenslotte eerder twee over twaalf dan twee voor twaalf. Tegelijk zijn betaalbaarheid en comfort terecht belangrijk voor ons allemaal. We willen in een huis wonen dat goed warm of, steeds belangrijker, juist koel te houden is. En we willen genieten van de natuur en het groen. En dat deel ik met u.

Nederland is een klein land met veel kwetsbare natuur en veel inwoners, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om voortgang te maken. Of het nou gaat om windmolens, zonne-energie of kernenergie. Er zijn altijd mensen die in de buurt wonen of natuurorganisaties die de kwetsbaarheid van het gebied verdedigen. En omdat we in Nederland zo goed mogelijk naar die zorgen luisteren zijn het lange en zorgvuldige trajecten. Het Rijk heeft een proces opgestart om gemeenten keuzes te geven over de invulling van hun deel met zonne- en windenergie. Hierbij wordt er geprobeerd om de lasten daarvan enigszins eerlijk tussen de regio’s te verdelen. Ook op de Noordzee is kwetsbare natuur. In Brabant of Zeeland hechten bewoners ook waarde aan een weids uitzicht over een landelijk gebied of de zee. En toch wordt ook daar de aankomende jaren heel veel winden zonne-energie gerealiseerd. En zelfs al zouden we kiezen om op aardgas, olie of kolen te blijven, zal dat in iemand zijn achtertuin zijn. Maar dan in kwetsbare natuur in Nigeria of Rusland. Not in anyone’s backyard bestaat nou eenmaal niet.

Het is dan ook mooi om te zien dat Groningen, dat al jaren te kampen heeft met de nadelen van energiewinning, haar verantwoordelijkheid neemt en een heel stevig bod heeft gedaan qua opwekking van duurzame energie. Maar het kan niet zo zijn dat wij als Amsterdam vinden dat wij te goed of te dichtbevolkt zijn om ons, zeer redelijke, deel van de transitie op ons te nemen. We verbruiken in Amsterdam 10,7 TWh energie en willen nu 0,7 TWh duurzaam opwekken met zon en wind. In Amsterdam hebben we er voor gekozen om in de aankomende jaren vooral extra zonnepanelen (400 MW) te plaatsen en een beperkt aantal windmolens (50MW).

Ik heb de afgelopen tijd met velen gesproken over uw zorgen en bezwaren tegen de komst van windmolens in uw buurt. Ook heb ik gezien dat de indruk is ontstaan dat deze windmolens al gepland staan. Het tegendeel is waar. We verkennen nu de gebieden waar windmolens mogelijk zijn. Als gemeente hebben we bewust de keuze gemaakt niet eerst alle onderzoeken te doen en dan gebieden aan te wijzen waar windmolens komen, maar tijdens die onderzoeken met bewoners alvast het gesprek aan te gaan. Niet om onrust te stoken, maar om met open vizier het gesprek met bewoners aan te gaan.

Kortom, we zullen in de komende jaren nog heel veel moeilijke gesprekken moeten hebben. Over hoe we leven en wat we daarvoor nodig hebben. Simpele oplossingen liggen niet meer voor het oprapen. En de tijd is inmiddels heel beperkt, de opwarming gaat razendsnel, de ijskappen smelten, de biodiversiteit holt achteruit. Ik ga graag met iedereen het gesprek aan, maar met deze urgentie in het achterhoofd is niets doen geen optie en die hele dure plicht voel ik.