Home Overzicht De Gooiseweg in de toekomst langgerekt parklandschap?

De Gooiseweg in de toekomst langgerekt parklandschap?

0
Echo Urban Design.

Zes kilometer weg, zeven banen met auto’s, veel asfalt en tegelijk veel groen. Een snelweg dwars door de stad’, zo vat hoofddesigner Robbert Jan van der Veen de huidige situatie samen. Zijn Rotterdamse bureau Echo Urban Design werd door de gemeente uitgenodigd een visie uit te werken voor de Gooiseweg. De Gooiseweg van de toekomst ziet Echo heel anders, als een langgerekt parklandschap met verschillende identiteiten en een nieuwe vorm van stedelijkheid.

Stedelijke ontwikkeling |  Eelco Hiemstra

Vanaf het begin van deze maand zijn in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Oosterdok de ontwerpen van zes ontwerpteams te zien waarin ze hun visie geven op het Amsterdam van de toekomst. De ontwerpen laten zien hoe de bestaande ruimte in de stad beter benut kan worden en wat dat kan opleveren. De Gooiseweg is er een van.

Echo zet in haar ontwerp in op kleinschaligheid, meer parkruimte en zeggenschap voor de mensen over wat er in de parken kan komen. Om lucht te geven aan mensen wil Echo sportvelden, verenigingen en begraafplaatsen onderdeel maken van de stad in plaats van deze af te bakenen met een hek eromheen.

Het bureau speelt daarnaast in op de veranderende mobiliteit. Door te werken met knopen en hubs waar de verschillende verkeersnetwerken samenkomen verandert de Gooiseweg van een brede route met gescheiden verkeersnetwerken in een lange centrale stadsstraat met minder snelverkeer. Hierdoor ontstaat een gemêleerder en gevarieerder stuk stad met groene verblijfsplekken met zorgvuldig ingepaste bebouwing voor woningen en werkplekken.

Omgevingsvisie Amsterdam 2050
Amsterdam groeit en daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Hoe blijft de stad aantrekkelijk voor haar bewoners? Waar komen nieuwe woningen? Waar liggen kansen voor ondernemers? Waar komt groen en hoe maken we de stad gezond en duurzaam? Allemaal vragen die beantwoord worden in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In deze omgevingsvisie wordt bepaald wat voor stad Amsterdam wil zijn in 2050. De gemeente nodigt organisaties en betrokken Amsterdammers van harte uit om daarover mee te denken.

Geen concrete plannen
Samen met het Arcam organiseerde de gemeente een ontwerpmanifestatie als input voor deze omgevingsvisie. De bedoeling is dat de ontwerpen helpen de toekomstvisie van Amsterdam, die vooral uit abstracte woorden en kaarten bestaat, te verbeelden. De voorstellen die op 3 juli in Pakhuis De Zwijger tijdens een webinar werden gepresenteerd zijn geen concrete plannen die daadwerkelijk worden uitgevoerd maar inspirerende en soms confronterende ideeën voor een nieuwe inrichting van de stad.

Drie kenmerken van Amsterdam
Aan de zes bureaus is gevraagd om een toekomstvisie voor een specifieke locatie in de stad uit te werken, gekoppeld aan één van de drie voor Amsterdam kenmerkende thema’s: stad om het centrum, stad aan het water, stad aan het landschap en spoor. In hun ontwerpen hebben de ontwerpers zich bezig gehouden met diverse vraagstukken over de stad van de toekomst zoals woningnood, klimaatverandering en toegankelijkheid.

Stad om het centrum, ruimte voor verdichting
Volgens Esther Reith, hoofd stedenbouwkundige van de gemeente, is er nog voldoende ruimte voor verdichting van de stad. Een belangrijke strategie daarvoor is verdichting langs de zogenaamde radialen, de stadsstraten waarlangs het centrum ‘uitgerold’ kan worden. Dergelijke verdichting biedt volgens haar een kans om de naoorlogse stad aan te sluiten bij het centrum door de overgang van de binnenring naar de buitenringse stad te verzachten.

Reith ziet deze verdichting niet als doel op zich maar als kans om te verduurzamen en de bereikbaarheid te waarborgen. De stadsstraten worden zo kwalitatieve verblijfsplekken en worden benut als overruimte voor werkplekken en betaalbare woningen, juist om de verdringing door verdichting te voorkomen.

Expositie in de Oba
De ideeën voor de toekomst van de Gooiseweg en de andere toekomstvisies voor het Amsterdam van 2050 zijn nog tot 12 november te zien tijdens de expositie op de eerste etage in de Oba aan het Oosterdok. De gemeente nodigt iedereen uit om zich te laten inspireren door de ontwerpen. Op amsterdam2050.nl kun je met jouw mening bijdragen aan de toekomst van Amsterdam.