Het kernteam van Villa des Roses (één persoon ontbreekt)

Als mantelzorger maakte Ineke Vervoort van dichtbij mee hoe het sluiten van verzorgingshuizen grote problemen opleverde voor haar toen negentigjarige moeder. Ze dacht na over haar eigen oudedag en sprak hierover met vrienden. Zo ontstond de wens om samen een woongemeenschap te realiseren. Tien jaar later lijkt die wens eindelijk werkelijkheid te worden.

Wendy Danser | Foto Frank Schoevaart

Het wooninitiatief kreeg in 2013 de naam Villa des Roses, naar de roman van Willem Elsschot over een pension in Parijs met ‘vreemde kostgangers’. De initiatiefnemers van Villa des Roses willen een woonvorm voor ouderen verwezenlijken, waarin ruimte is voor privacy en voor gemeenschapszin en nabuurschap. Het doel is dat de bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit gaat niet vanzelf en vergt een actieve inzet van de bewoners.

Samenwerkingsovereenkomst

Villa des Roses ging op zoek naar een geschikte locatie en in 2016 kwam het pand aan het Robert Kochplantsoen 19 leeg. De buurt mocht meedenken over de toekomst van het pand en tijdens een inspraakavond in Grand Café Frankendael presenteerde Villa des Roses haar plan voor een wooninitiatief. Dit sloot goed aan bij de plannen van het stadsdeel voor ouderenwoningen en buurtactiviteiten. Een verkoopprocedure zou gestart worden en wooncorporatie Habion en Villa des Roses sloten in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met als doel om een woongemeenschap te creëren.

Nieuwbouw

Voor Villa des Roses leek het een helder perspectief, maar helaas was het nog te vroeg voor het ontkurken van de champagne. Het stadsdeel liet weten dat de ingewikkelde grondprijsbepaling voor de verschillende doelgroepen die in het pand moesten komen, zorgde voor vertraging van de verkoop.

De initiatiefnemers willen een woonvorm voor ouderen

In 2018 trekt Broedplaats Urban Resort in op de begane grond van Robert Kochplantsoen 19. Een ander deel van het pand wordt verhuurd aan ondernemers. Ondertussen houden de leden van Villa des Roses stand. Ze blijven aandacht vragen voor de hoofdbestemming van het pand: ouderenhuisvesting, en schrijven brieven naar de gemeente en het stadsdeel en spreken overal in. In de vijf jaar dat Villa des Roses dan bestaat is het een komen en gaan van deelnemers.

Buurtfunctie

2020 vormt een keerpunt. In plaats van de verkoop via een tender (een procedure waarbij de opdrachtgever bekend maakt dat hij iets wil laten uitvoeren, waarvoor belangstellende bedrijven zich kunnen inschrijven, de opdracht wordt dan op basis van een offerte aan één bedrijf gegund), wordt het pand aangeboden aan de Vereniging van Wooncorporaties en Habion wordt geselecteerd. Uit onderzoek blijkt dat transformatie van het pand niet rendabel is: het pand moet worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Nu de kogel door de kerk is, werkt Habion momenteel (2023) hard aan een plan van aanpak. Naast de plannen voor veertig huurwoningen (sociale- en middenhuur) voor ouderen, krijgt het pand ook een buurtfunctie. De buurtbewoners worden nauw betrokken bij de bouwplannen en zodra er meer duidelijk is, wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd.

De kerngroep van Villa des Roses bestaat op dit moment uit ongeveer dertig belangstellenden waarvan negen personen het kernteam vormen dat zich actief bezighoudt met de realisatie van de woongemeenschap. Het ontkurken van de champagne lijkt steeds dichterbij te komen.