Home IJopener De wijkagent over sociale veiligheid

De wijkagent over sociale veiligheid

0
Zwerfafval kan worden gemeld via de 'buiten beter'-app

Waar kun je als bewoner van IJburg met je melding over overlast en/of bedreiging terecht en wat gebeurt ermee? Met die vragen interviewde IJopener Jolande Poppe, wijkagent in IJburg West, Haveneiland.

Joyce Hes | Foto Björn Martens

Jolande Poppe, een stevige Amsterdamse met een gulle lach, komt in vol ornaat naar het interview. Kennismaken gaat makkelijk bij Jolande, zoals het ongetwijfeld ook bij de uitoefening van haar veelzijdige beroep hoort. Een wijkagent maakt immers van alles mee, van lastige jeugd en verwarde personen tot ernstige vormen van criminaliteit.

Er zijn in IJburg en stadsdeel Oost nogal wat instanties op het terrein van overlast in de brede zin van het woord. Dit is uw verslaggever naar aanleiding van wat ongeregeldheden in de binnentuin op de Erich Salomonstraat duidelijk geworden. Zo zijn er behalve de wijkagent straatcoaches en gezinscoaches van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam. En er zijn een Centrum Jeugd en Veiligheid, een Meldpunt Zorg en Woonoverlast en boa’s, oftewel bijzondere opsporingsambtenaren.

En dan heb je nog de zogenaamde handhavers, die echt bekeuren en bonnen uitschrijven.

Doorverwijzing

Het begint al bij het begrip overlast. Want wat is overlast? Jolande weet als geen ander dat dat een begrip is waar veel onder kan vallen, net als overigens onder het begrip sociale veiligheid.
Stel je wilt een melding doen van overlastgevende jeugd om elf uur ’s avonds, dan kun je aldus Jolande dat ene overkoepelende nummer van de gemeente bellen dat 24/7 bereikbaar is en waar ze je door kunnen verwijzen naar het juiste adres. Maar het kan toch zijn dat ze niet opnemen of dat de situatie die je waarneemt te heftig wordt. Lopen er bijvoorbeeld twee te vechten en je vreest het ergste, dan kun je 0900 8844 van de politie bellen. Ook als je ziet dat een man stomdronken uit een kroeg komt en in zijn auto stapt en je vreest voor ongelukken, kun je 0900 8844 bellen. En zoals iedereen wel weet, bij echte spoed bel je meteen 112.

Wie doet wat?

Terwijl de wijkagent zich minder met de straat en de openbare ruimte bezighoudt, is Stichting Aanpak Overlast Amsterdam met haar straatcoaches juist daar te zien. Zij signaleren, leggen contact en zoeken verbinding, vooral met jongeren en eventueel hun gezinnen. Belangrijk voor hen is om bij jongeren bekend te zijn, een aanspreekpunt te zijn en vertrouwen te kweken. De projectleider van Centrum Jeugd en Veiligheid is verantwoordelijk voor de aanpak van overlast in een bepaalde wijk. Hij werkt nauw samen met anderen en zit vooral in de informatiestroom, dus niet op straat.

Het Meldpunt Zorg en Woonoverlast houdt zich bezig met informatieverwerking waar het gaat om overlast voor bewoners door bijvoorbeeld verwarde personen, maar ook om geluidsoverlast en dergelijke. Dat kan zelfs tot een huisuitzetting leiden in extreme gevallen. Zo verhaalt Jolande van een woning waarin prostitutie werd uitgeoefend. In zulke gevallen komt het bestuursrecht eraan te pas om de woning te ontruimen.

Boa’s houden zich vooral met milieudelicten en afval bezig. Ze sporen ook dat soort overtredingen op.

Jolande wijst op een geweldige app met de naam Buitenbeter die sinds kort bestaat. Als je bijvoorbeeld een opgebroken stoep ziet, een gevaarlijke situatie of afval dat verkeerd is aangeboden, dan kun je dat fotograferen. De foto met een beschrijving upload je via de app. Zo komt je melding terecht bij de gemeente en wordt er normaal gesproken snel wat aan gedaan.

Samenwerking

Zoals gezegd: overlast is een breed begrip en er zijn dan ook best veel overlappingen. Het is dan ook goed dat er een netwerk bestaat van de diverse instanties waarin ook de GGD zitting heeft zodat bij gevallen waarin de geestelijke gezondheid een rol speelt ter plekke doorverwezen kan worden. Zoals Jolande het uitdrukt: ‘Er moet te allen tijde worden voorkomen dat bewoners te maken krijgen met “de paarse krokodil”.’ Zo noemen ze dat op het politiebureau wanneer, zoals in het bekende reclamespotje, de neiging bestaat mensen van het kastje naar de muur te sturen.

Wil je meer weten over de overlastcijfers in je wijk?
www.allecijfers.nl | www.waarstaatjegemeente.nl | www.onderzoek.amsterdam.nl