Home Dwars nieuws Drempels bij verduurzamen huurwoning

Drempels bij verduurzamen huurwoning

0
Jamal el Otmani, adviseur energie

‘Amsterdam gaat van het gas af’. Deze kreet is het motto van de gemeente Amsterdam. Alternatieve energievormen zijn onzeker. Vast staat dat, hoe dan ook, woningen beter geïsoleerd moeten zijn. Bewonerscommissie Vrolik gaat enthousiast aan de slag om woningisolatie bereikbaar te maken voor de huurders.

Rose Bartholomé | Foto Frank Schoevaart

Zij schakelen de Fixbrigade in van de Jungle en !Woon voor advies. De Jungle helpt huurders met de aanpassingen die huurders zelf kunnen doen. De Fixbrigade komt aan huis en spoort warmtelekken op met infraroodfoto’s, voorziet radiatoren van folie en dicht de kieren met kit.

‘Huurders met enkelglas gaan er negen van de tien keer wel op vooruit’

Bij !Woon kun je bespaaradvies vragen. Jamal el Otmani, adviseur energie van !Woon gaat langs voor een inventarisatie. De bewoners willen weten of het haalbaar is dat de woningbouwcorporatie het oude dubbelglas vervangt door een moderne variant.

Aanzienlijke drempel

El Otmani ziet wel mogelijkheden voor HR++glas. Hij laat een offerte opmaken en rekent voor wat het ongeveer aan besparing kan opleveren. De woningbouwcorporatie mag voor deze woningverbetering nu nog meer huur vragen. Otmani maakt, op basis van het Beleidsboek van de Huurcommissie, een schatting van de huurprijsverhoging. Hiermee kunnen de bewoners een weloverwogen keuze maken.

De huurverhoging vormt een aanzienlijke drempel en dat bedrag vermeerdert met elke jaarlijkse huurverhoging. Slechts enkele bewoners, waaronder Bente Hamel, vragen de verhuurder om het dubbelglas te vervangen door HR++ glas. De woningcorporatie laat een offerte opstellen en geeft haar het bedrag van de huurverhoging.

Hamel: ‘De huurverhoging van € 17,90 per maand was toch meer dan ik verwachtte. De maandelijkse energiebesparing is begroot op € 13,00. Met deze verhoging zouden mijn woonkosten per saldo hoger zijn, ook met de huidige gasprijzen.’

Kun je de berekening van de corporatie toelichten?

‘De huurverhoging wordt berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar, een wettelijk rentepercentage en eventuele overige kosten. Dat betekent voor mevrouw Hamel dat € 10,60 de afschrijving van de glaskosten dekt, de rente- en overige kosten zijn € 7,30 per maand.

Eigenlijk zouden de woonlasten van mevrouw Hamel niet hoger worden als woningcorporatie het beleid van de Huurcommissie had gevolgd. De huurverhoging zou dan gelijk zijn aan de verwachte energiebesparing van € 13,00. Door de extra kosten die de verhuurder berekent, gaat mevrouw Hamel er qua woonlasten juist op achteruit. Het is jammer dat dit niet op de juiste wijze gebeurt én zeker niet aanmoedigend voor andere bewoners die dubbelglas wensen.

Wel wil ik nog even benadrukken dat het in de situatie van mevrouw Hamel gaat om van oud dubbelglas naar Hr++ glas. Huurders met enkelglas gaan er negen van de tien keer wel op vooruit.’

Krijgen woningbouwcorporaties subsidies voor verduurzaming?

‘Door de verhuurderheffing hadden corporaties de afgelopen jaren weinig ruimte om te verduurzamen. In nieuwe landelijk prestatieafspraken is opgenomen dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft in ruil voor meer betaalbare woningen en verduurzaming van bestaande woningen, zonder huurverhoging. De focus ligt hierbij op de Energielabels E, F. en G.

In landelijke afspraken staat dat vanaf 2023 de huurverhoging niet hoger mag zijn dan de kostenbesparing. Kunnen huurders dan nu om bijvoorbeeld HR++ glas vragen zonder dat dit tot hogere woonlasten leidt?

‘Sterker nog: de woningcorporaties mogen per 1 januari 2023 helemaal geen huurverhoging meer vragen voor isolerende maatregelen. Dit betekent wel dat huurders de plannen van corporaties dienen af te wachten. De corporatie neemt de verduurzaming mee in hun meerjarige onderhoudsplannen. Helaas komt het vaak voor dat zij de geplande verduurzamingsmaatregelen vooruit schuiven op de planning. Huurders moeten soms jaren wachten voordat zij aan de beurt zijn.’

Ook voor bewonerscommissie Vrolik is het afwachten of de meerjarige onderhoudsplannen, nu met woningisolatie, volgens planning doorgaan.

Meer informatie www.wooninfo.nl | 020 5230150