Home Dwars nieuws Eigen Haard is schimmel waard

Eigen Haard is schimmel waard

0

Aan goeie bedoelingen geen gebrek. Ook niet bij het verschijnsel schimmelwoningen. Lokale politici zien de problemen. Maar woningcorporaties en andere verhuurders aanzetten tot het echt oplossen ervan lukt maar niet.

Wim Kerkhove | Foto’s Lotte Kerkhove

Schimmels kunnen worden veroorzaakt door doorslaand vocht, opstijgend vocht en slecht geventileerde ruimtes. Regenwater dat binnendringt in de muur door slijtage of een verkeerde constructie, kan zich in combinatie met slechte ventilatie ontwikkelen tot een schimmel.

In veel sociale huurwoningen is er iets mis met de mechanische ventilatie of werkt deze helemaal niet. Midden in de winter ramen en deuren tegen elkaar openzetten met jonge kinderen en huisdieren, is om veel redenen, naast dat je voor de mussen stookt, geen goed idee. Daarbij zit de douche in veel woningen tegenwoordig ergens midden in de woning zonder natuurlijke ventilatie door middel van een raam. Daar krijg je het vocht beslist niet weg door alles tegen elkaar open te zetten. Als er in zo’n ruimte niet mechanisch kan worden geventileerd, dan creëer je een schimmelwoning!

Ongezond

Mijn dochter woont met haar partner en hun twee kleine kinderen in zo’n schimmelwoning waar het vocht langs ramen en muren loopt en je het beddengoed en de knuffels van de kinderen uit kunt wringen. Mijn dochter is al tweeëneenhalf jaar verwikkeld in een slopend en ziekmakend gevecht met woningcorporatie Eigen Haard. Er is en wordt helemaal niets verholpen.

De mechanische ventilatie heeft, vanaf dat mijn dochter daar woont, nooit gewerkt en Eigen Haard is niet van plan daar iets aan te doen. Zij komen hooguit met wat tijdelijke goedkope en vooral cosmetische lapmiddelen voor rotte kozijnen en schimmelplekken. Een likje verf hier en een likje verf daar. Mijn dochter heeft inmiddels een dossier van hier tot Tokio en heeft nu ook een advocaat ingeschakeld. Haar dochtertje van drie-en-een-half heeft lange tijd rondgelopen met een middenoorontsteking en het hele gezin heeft te maken met astmatische klachten die volgens hun huisarts goed veroorzaakt kunnen zijn door de langdurige blootstelling aan de zwarte schimmel. De gezondheidsschade is levenslang!

Aanpakken

De ongezonde woning van mijn dochter is één van de vele van Eigen Haard. Aan de Insulindeweg zijn er meer, dezelfde problemen doen zich voor in de Palembangstraat, om de hoek van de Insulindeweg. Maar uit Betondorp, uit meerdere wijken in Amsterdam en ook uit Amstelveen komen klachten van ernstige schimmeloverlast.

Eigen Haard, andere corporaties en ook particuliere verhuurders moeten nu echt eens goed worden aangepakt. Zij verhuren voor veel geld woningen in heel Amsterdam, die zij vanwege de slechte staat van onderhoud en het ziekmakende binnenklimaat eigenlijk niet zouden mogen verhuren.

Onderzoek wijst uit dat een kwart van alle woningen in Amsterdam last van schimmel heeft. Reden genoeg om het probleem alsmaar onder de aandacht te blijven brengen van politici, in de stadsdeelcommissie en in de gemeenteraad.

Isolatieoffensief

Wethouder Zita Pels (Groen Links) is naast Duurzaamheid verantwoordelijk voor Volkshuisvesting. Dat betekent dat ze onder meer nieuwe afspraken moet maken met corporaties rond bijvoorbeeld isolatie en de aanpak van schimmelwoningen. Gemeenteraadslid Lian Heinhuis (PvdA) meldt desgevraagd: Concreet heeft de wethouder verteld dat het Isolatieoffensief gekoppeld zal worden aan het programma woningkwaliteit, waarin schimmelwoningen al werden aangepakt. Energiearmoede en schimmel hangen vaak samen, bij beide gaat het om woningen die (te) slecht zijn onderhouden. We moeten dit in de politiek blijven agenderen en corporaties aanspreken op hun taak om te zorgen voor woningen van goede kwaliteit. Binnenkort zullen we de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en corporaties opnieuw opstellen en ik wil dat de aanpak van dit probleem ook onderdeel van die afspraken wordt. Het duurt echt al veel te lang en het is niet meer te verantwoorden dat bewoners in deze woningen leven.’