Home Dwars nieuws Weiger de Huurverhoging

Weiger de Huurverhoging

0

Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. De actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’, gestart door de Bond Precaire Woonvormen, strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing om wonen voor iedereen betaalbaar te houden.

Rose Barholomé

De actiegroep houdt iedere maandagmiddag spreekuur in Buurthuis Lydia op het Roelof Hartplein. Het spreekuur wordt bemenst door leden van de actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’, afdeling Amsterdam. Vandaag is het Jan Leegwater van huurdersvereniging Huurdersbelang Zuid. Hij steunt huurders die de huurverhoging willen weigeren. Die steun is zowel praktisch als mentaal.

Gedoe met documenten

Leegwater legt de procedure uit: ‘De verhuurder stuurt voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging. Als je deze verhoging wilt weigeren is de eerste stap de huurbetaling van automatisch omzetten naar handmatig en de verhoging niet overmaken. Je hoeft in dit stadium verder nog niets te doen. Vóór 1 oktober moet de verhuurder een aangetekende herinneringsbrief sturen. Als je die hebt ontvangen kan je bezwaar maken bij de Huurcommissie.’

‘Dat bezwaar maken gaat online, maar het is nogal een gedoe met allerlei documenten die je moet uploaden. Wij helpen daarbij. Bij de huurcommissie moet je dan beargumenteren waarom je de verhoging weigert. Dat kunnen allerlei argumenten zijn. Bijvoorbeeld dat het inkomen maar tijdelijk is of dat je zelf al veel geld in de woning hebt gestopt om het van bouwval tot woning te maken. In eerste instantie beoordeelt de Huurcommissie het bezwaar schriftelijk. Ben je het er niet mee eens dan kun je het voor laten komen en je hebt daarna ook nog een mogelijkheid om in verzet te gaan.’

‘Naast deze herinneringsbrief worden huurders ook vaak bestookt met dreigende brieven van deurwaarders. Die brieven van deurwaarders mogen helemaal niet zolang de Huurcommissie geen uitspraak heeft gedaan. Het maakt mensen onzeker. Elkaar steunen en ervaringen uitwisselen is dan heel belangrijk.’

Huurverhoging geen natuurwet

Via de groepsapp van ‘Wij weigeren de Huurverhoging’ kom ik in contact met Lisa uit de Oosterparkbuurt, zij weigerde om principiële redenen de huurverhoging. Op de vraag hoe zij er toe kwam om de huurverhoging te weigeren, antwoordt ze: ‘Ik betaal bijna de helft van mijn minimuminkomen aan huur, dat zou maximaal 30 % mogen zijn. Ik realiseerde mij dat de huurverhoging geen natuurwet is. De woningbouwcorporaties hoeven de huren niet te verhogen en huurders hoeven de verhoging niet te accepteren. Daarnaast is mijn woning slecht onderhouden. Ik kan alleen douchen met een raam wijd open omdat de muren anders onder de schimmel komen te zitten. De woningbouwcorporatie doet er niets aan om de afzuiging te verbeteren. Op verduurzaming van de woning is geen zicht. Jaren geleden heeft er iets van onderhoud plaatsgevonden, maar met de goedkoopste materialen waardoor alles snel stuk gaat. Mijn opa werkte vroeger bij een woningbouwvereniging. Hij was gevoelig voor onrecht en zei steeds: ‘Die woningen zijn allang afbetaald.’ Dit alles maakte het voor mij een logische stap om protest aan te tekenen binnen de marges van de wet. Wonen is een basisrecht, geen gunst.’

Voor meer wijweigerendehuurverhoging.nl | www.huurdersbelangzuid.nl/