Het Galileïplantsoen wordt weer plantsoen. De enorme zandhopen op het gazon en de hekken er omheen worden zo spoedig mogelijk verwijderd. De noodzakelijke keet- en opslaglocatie voor het groot onderhoud van Middenmeer Noord is er niet gekomen. Die blijft op het Zeeburgereiland. Het bouwmateriaal wordt naar het werk gebracht. De keet blijft op de hoek van de Hogeweg en de Archimedesweg staat niemand in de weg.

Het Galileïplantsoen zou bij de start van het groot onderhoud, begin 2022, worden ingericht als keet- en opslaglocatie voor materialen. Hiervoor vroeg het stadsdeel de benodigde vergunningen aan. Door een reeks aan juridische procedures zijn deze vergunningen tot nu toe niet verleend. Bewoners maakten bezwaar en stapten naar de rechter. Steeds weer moest na een uitspraak van de rechter het werk worden stilgelegd. Ook nu weer moet de rechter uitspraak doen. Vanwege drukte bij de rechtbank duurt het op dit moment nog langer dan een jaar voordat de gemeente een definitieve uitspraak kan verwachten. Voor de dan nog resterende maanden is het niet meer de moeite waard om het plantsoen in te richten als keet- opslaglocatie.

Materiaal opgeslagen bij het werk

Gedurende de periode waarin het groot onderhoud plaatsvindt, is het benodigde bouwmateriaal opgeslagen op een locatie op het Zeeburgereiland. Vandaaruit komt het materiaal naar Middenmeer Noord en wordt het, vlakbij het werk, op de werkvakken en op parkeervakken opgeslagen. Dit gebeurt al enige tijd op dezelfde wijze om de voortgang van het groot onderhoud erin te houden. Dit is volgens het stadsdeel geen ideale werkwijze omdat het zorgt voor meer verkeersbewegingen binnen de wijk. Deze manier van werken voldoet echter wel aan de kaders van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijk voor bewoners.

Bouwhekken, zand- en grondhopen worden in het voorjaar verwijderd

De bouwhekken, aanwezige zand- en grondhopen worden in het voorjaar verwijderd. Daarna wordt er nieuw groen geplant en er wordt ook een nieuwe zilverlinde, ter vervanging van de eerder gekapte zieke zilverlinde, geplant. Met deze aanpassingen brengt het stadsdeel het Galileïplantsoen in de oorspronkelijke staat terug zodat bewoners snel weer gebruik kunnen maken van het plantsoen. Het Galileïplantsoen is na de werkzaamheden weer volledig toegankelijk.

De keuze om verder te gaan vanaf de alternatieve keet- en opslaglocatie heeft geen gevolgen voor de planning en voortgang van het groot onderhoud van Middenmeer Noord. In de loop van 2026 worden de werkzaamheden in Middenmeer Noord afgerond. Het overgrote deel van de werkzaamheden vindt plaats in 2024 en 2025.

Hiermee komt een einde aan een lang verhaal. De bewoners aan het plantsoen waren des duivels toen ze in 2022 opeens hoorden dat er op 18 februari een vergunning voor het opslagterrein was verleend. Opeens werd hun mooie plantsoen verpest zonder dat ze iets wisten over de omvang en aard van de visuele schade. De bewoners hadden tevoren geen inzage gekregen. Dat was niet nodig meende toenmalige wethouder, want dat was een kwestie van uitvoering. Daarbij is volgens hem van participatie vooraf geen sprake. Wel gaf de gemeente toe dat de communicatie met de buurt beter had gekund. Daarop volgde een reeks juridische procedures die nu eindigt.

Voor het groot onderhoud van Middenmeer Zuid dat volgt als de werkzaamheden in Middenmeer Noord zijn afgerond, wordt een andere keet- en opslaglocatie aangewezen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan en bewoners worden hierover te zijner tijd geïnformeerd en erbij betrokken.

De planning voor Middenmeer Noord is te vinden op amsterdam.nl/middenmeernoord.