Sportpark IJburg in het Diemerpark wordt uitgebreid met één hockeyveld, één voetbalveld en drie oefenveldjes. Bij de groei van het sportpark hoort ook een uitbreiding van het parkeerterrein van 42 tot 90 plekken, en een Kiss & Ride-strook. Door de uitbreiding kunnen meer jonge IJburgers in hun eigen buurt bewegen en sporten. De werkzaamheden starten in 2025.

‘Geweldig nieuws voor al die kinderen die bij de verenigingen op de wachtlijst staan. En natuurlijk ook voor beide sportverenigingen die nu kunnen bouwen aan een duurzame toekomst in het Diemerpark met bijhorende faciliteiten zoals een vast clubhuis’, dat laat stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege weten.

Bij de uitbreiding van de sportvelden in het Diemerpark kwamen we de knel met verschillende belangen, namelijk de natuurwaarde van het park en het meegroeien met de wijk’, zegt Jan-Bert Vroege. ‘Uiteindelijk hebben we samen met de buurt en de sportverenigingen een oplossing gevonden.’

Minder enthousiast is Kees Lakerveld van De Vrienden van het Diemerpark. Hij is ook verbaasd. ‘Het wachten is op het referendum van de hoofdgroenstructuur daarvan maakt ook het Diemerpark onderdeel van uit. Het is een jaar stil gehouden rond de plannen die gemaakt zijn voor het Diemerpark.’ Van overleg met bewoners is volgens Lakerveld geen sprake geweest. ‘Er was wel een klankbordgroep, maar die mocht alleen maar meepraten over de kleur van het gras.’

‘Van overleg met bewoners is volgens Lagerveld geen sprake geweest’ Kees Lagerveld van Vrienden van het Diemerpark

Bij het inpassen van het sportpark in het Diemerpark is volgens het stadsdeel rekening gehouden met het evenwicht tussen natuur en recreatie. De ecologische kwaliteiten van het park worden versterkt met meer beplanting en groene passages. Het Diemerpark heeft nu al de grootste biodiversiteit van alle parken in Amsterdam. Er broeden ongeveer zestig soorten vogels in het park, waaronder ook bijzondere en bedreigde vogels, zoals de nachtegaal, de spotvogel, de snor, matkop en dodaars.

‘Bij nieuwbouwwijken horen ook sport- en spelmogelijkheden.’ Jan-Bert Vroege van stadsdeel Oost

Het aantal sportvelden wordt uitgebreid, maar de parkeerplaats die daarbij hoort, mag volgens de stadsdeelbestuurder alleen in het weekend worden gebruikt en alleen door de uitclubs. Het huidige parkeerterrein wordt uitgebreid tot 90 plekken, en er komt een Kiss & Ride-strook. Het parkeerterrein zal afgesloten zijn, behalve tijdens competitiewedstrijden. Hierdoor zal overlast door auto’s in de woonbuurten verminderen en neemt de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers toe.

Voetbalvereniging AFC IJburg en hockeyvereniging AHC IJburg zijn positief over het besluit

De voetbalvereniging AFC IJburg en hockeyvereniging AHC IJburg zijn positief over het besluit en de duidelijkheid die nu ontstaat. Deze verenigingen hebben nu elk drie velden en krijgen er een extra veld bij. Zo kunnen ze straks meer sporters op de wachtlijst een lidmaatschap aanbieden. Het sportpark IJburg blijft een ‘open’ sportpark, waar iedereen op elk moment van de dag kan sporten als de verenigingen geen activiteiten hebben.

Op 6 juni vindt er een referendum plaats over nieuw beleid voor de hoofdgroenstructuur. Kees Lakerveld: ‘Na het referendum zou de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe beleid. Tot dat moment geldt het huidige beleid. Uitbreiden van sportvelden en parkeerplaatsen in het Diemerpark is niet mogelijk in het huidige beleid.’  In september is in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening een brief van het college aan de gemeenteraad besproken waarin staat dat het college van dat huidige beleid wil afwijken als er sprake is van ‘groot maatschappelijk belang’ en ‘voortgang op dossiers’.’ Lakerveld vreest dat het college daarmee een geitenpaadje heeft gecreëerd om uitbreiden van het sportterrein nog vóór het referendum aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.’

De nieuwe velden zijn in het najaar van 2028 klaar

De aanleg van de nieuwe sportvelden wordt zo goed en duurzaam mogelijk aangepakt en gaat enkele jaren duren. Om de velden te kunnen aanleggen moet het Jan Beijerpad worden verlegd. Ook is een nieuwe ringleiding nodig voor de afvoer van grondwater en gassen uit de vuilstort onder het sportpark. Sommige werkzaamheden in de ondergrond kunnen alleen in de winter plaatsvinden. De velden krijgen een onderbouw van schuimbeton, om ongelijke zettingen op te vangen. Er wordt gebruikgemaakt van waterberging in kratten om hittestress te voorkomen. Verwacht wordt dat de velden in het najaar van 2028 klaar zijn.