In Dwars 193 vertelde oud-Watergraafsmeerder Nic van der Riet dat hij op de fiets naar Gambia vertrok om geld in te zamelen voor jongeren aldaar. Dit jaar organiseert hij voor geïnteresseerden een aantal excursies naar zijn gesponsorde projecten en scholen.

Rose Bartholomé

Tijdens het verblijf in de Rainbowlodge in Gambia gonst het van het slechte nieuws dat er weer twintig jongeren uit het naburige Kartong zijn omgekomen op zee richting Europa. De uitzichtloze armoede is zo groot dat veel jongeren vluchten naar Europa: ‘irreguliere emigratie’.

Een andere optie voor economische zekerheid is het hebben van een Europese partner. Hierdoor ontstond de slechte reputatie van Gambia als bestemming voor sekstoerisme. Zo eendimensionaal is het vaak niet. In de beleving van betrokkenen is er sprake van echte liefde. Een meer duurzame weg naar bestaanszekerheid is de route via opleiding en werk.

The Backway
Van der Riet organiseert, samen met zo’n 180 gesponsorde jongeren en een flink aantal Nederlanders die zich bezighouden met projecten in Gambia, een drukbezochte Youthmeeting waar zij ervaringen uitwisselen.

Nic van der Riet bezoekt een gesponsord project

In Gambia is er, met Europees geld, ondersteuning voor startende ondernemers. Echter, komt men pas in aanmerking voor deze hulp bij een gedegen bedrijfsplan. Dat werpt meteen al een hoge drempel op. Doeners zijn vaak geen schrijvers. Ook signaleren de jongeren, die spreken op de meeting, dat er begeleiding naar werk nodig is.

Verschillende sprekers kraken kritische noten over de regering. Er is veel aandacht voor ‘irreguliere emigratie’ oftewel ‘The Backway’. Een jonge vrouw, Rose Johnson, vertelt hoe ze letterlijk aan de dood ontsnapte in Mali en Libië. Terug in Gambia probeert ze haar leven weer op te bouwen, maar heeft te maken met oordelen omdat iedereen weet dat je als vrouw bijna nooit ongeschonden uit zo’n avontuur komt.

Een theatergroep waarschuwt voor The Backway. In het theaterstuk wil de hoofdfiguur vluchten en haalt de familie over om hiertoe geld te lenen. De hoofdrolspeler overleeft de vlucht niet, de familie is het geld kwijt. Wij realiseren ons in Nederland niet hoeveel campagnes er in Gambia zijn om jongeren van The Backway te weerhouden.

Verzilting
We bezoeken enkele farms. Er is geld nodig voor bijvoorbeeld omheiningen, anders eet het loslopend vee de oogst op. De boeren moeten naast hun boerderij ook nog andere inkomsten zien te verwerven. Van der Riet: ‘Het is duidelijk dat naast het geld ook aandacht moet zijn voor coaching op ondernemerschap’.

Cor Zuidema, ook een sponsor, wil zich gaan inzetten voor watermanagement. In de regentijd is er te veel water en in de rest van het jaar te weinig. Er zou veel baat zijn bij waterberging. Temeer omdat door de stijging van de zeespiegel zout water steeds verder landinwaarts stroomt. Zuidema wil de Nederlandse ervaring met inpolderen en waterberging daar in een proefproject gebruiken. Daarvoor is betrokkenheid en een brede inzet van de plaatselijke bevolking nodig. Hoewel er subsidiegeld van de Europese Unie naar Gambia gaat, is het moeilijk inzicht te krijgen in een bijdrage die de Gambiaanse regering zou kunnen leveren. In de groep komt steeds de discussie terug of er niet meer inzet op contacten met de regering moet zijn. Vooralsnog lijkt die route erg lang en voor het opstarten zijn donaties nodig.

Check www.progressgambia.com