De maandelijkse borrel van de Staat van de Indische Buurt in de bibliotheek op het Javaplein. Op 22 maart praatten de deelnemers elkaar bij, houden elkaar op de hoogte en inspireren elkaar. Hoe concreet zijn de ideeën voor de buurt? Een tussentijdse stand van zaken.

Ruim vijftig mensen waren aanwezig. In een ontspannen sfeer gaven de deelnemers toelichting op de ideeën van hun werkgroep aan de belangstellenden. Er gebeurt veel in de Indische Buurt, er zijn veel initiatieven. De vraag is hoe je elkaar op de hoogte houdt.

‘Een bijeenkomst als deze kan daarbij helpen,’ zegt Sanne Walvisch van de Oba Javaplein, ‘Vandaar dat we graag ruimte bieden aan deze bijeenkomst. De bibliotheek wil graag meer buurtgericht gaan werken, samenwerking met organisaties in de buurt hoort daarbij.’

Binnenkort verschijnt de video die lyk burggraaff maakte van de bijeenkomst.