Home Dwars nieuws Hallo Watergraafsmeer

Hallo Watergraafsmeer

0

Sinds enkele maanden is er een digitaal buurtplatform voor en door buurtbewoners van Watergraafsmeer. De naam van de site: Hallo Watergraafsmeer. Eén van de initiatiefnemers is Peter Hoogendijk.

Arie van Tol

Peter Hoogendijk schrijft in Dwars columns over duurzaamheid. De wens om rond duurzaamheid veel meer communicatie en uitwisseling te organiseren ligt ook ten grondslag aan Hallo Watergraafsmeer. ‘Vooral op lokaal niveau kan duurzaamheid veel meer leven worden ingeblazen. Elkaar informeren over concrete manieren van duurzamer leven. Elkaar informeren over duur zaamheidsprojecten in de buurt.’ Peter: ‘Nee, duurzaamheid is bij mij de aanleiding geweest voor het denken over een digitale site. Maar het is zeker niet de bedoeling dat het op die site alleen maar over duurzaamheid gaat. Alle mogelijke onderwerpen die ook maar de geringste link hebben met Watergraafsmeer zijn welkom.’

Platform
Peter ziet een coöperatief georganiseerd platform als Hallo Watergraafsmeer enigszins als tegenhanger van Facebook en Twitter. Hij stoort zich aan de afhankelijkheid van deze digitale communicatiereuzen die ook de privacy bedreigen. ‘Natuurlijk is Hallo Watergraafsmeer daarvoor geen alternatief, maar het is wel een manier om ook mensen met elkaar te verbinden. Buurtverbinding is wat mij betreft het kernbegrip.’ ‘Iedereen kan zich aanmelden. Ook bijvoorbeeld iemand die niet woont, maar wel werkt in Watergraafsmeer. Maar als een Groninger actief geïnteresseerd is in Watergraafsmeer, kan hij of zij ook een profiel aanmaken en iets plaatsen op de site.’ Peter beheert de site en kan beslissen dat een geplaatste tekst niet past, niet geschikt is voor Hallo Watergraafsmeer. De site is nog in de startfase en ingewikkelde kwesties rond al dan niet plaatsen hebben zich nog niet voorgedaan.

Gebiedonline
Peter heeft niet zelf het wiel opnieuw uitgevonden. ‘Hallo Watergraafsmeer is een platform dat valt onder de Coöperatie Gebiedonline. Dit overkoepelende platform heeft in en rond Amsterdam inmiddels zo’n 36 platforms onder zich. De inhoud van elke platformsite verschilt, maar opmaak en indeling komen sterk overéén.’

In Amsterdam Oost waren er al platforms. Peter: ‘Op IJburg is het allemaal begonnen, met Hallo IJburg. Daarna kregen ook de Indische Buurt, Oud-Oost en het Oostelijk Haven Gebied hun site.’ Op de kaart van Gebiedonline staan in Oost nu de volgende sites vermeld: halloijburg.nl, oudoost.nl, indischebuurtbalie. nl, buurtbalie-OHG.nl, hallocentrumeiland.nl, hallostrandeiland.nl en zeeburgereiland.nl. ‘Met hallowatergraafsmeer.nl is nu heel Oost gecoverd.’ Te lezen op de site: over wormenhotel in Park de Meer

Wijken
Er is op de site voor gekozen om Watergraafsmeer nader op te delen in wijken. ‘Enkele van die in totaal 12 wijken hebben zelf al een digitaal platform. We proberen in ieder geval de logische link te leggen met die andere sites. Hoe ver samenwerking zal gaan is nog niet te zeggen. Met contactpersonen van die sites zal ik de komende tijd in gesprek gaan.’

Natuurlijk is het streven dat op Hallo Watergraafsmeer in elk van de wijken nieuws en informatie gaat worden gedeeld. Dat uit elke wijk personen zich aanmelden. Dat middels die personen zo veel mogelijk lokale organisaties vertegenwoordigd gaan worden op Hallo Watergraafsmeer. Peter: ‘Zo is het natuurlijk de bedoeling dat jij je aanmeldt als hoofdredacteur van Dwars.’

Streven
‘Hallo Watergraafsmeer is vooral bedoeld om bewoners uit te nodigen wetenswaardigheden, verhalen, agendagegevens en andere informatie met elkaar te delen. Een journalistieke functie heeft het niet: we gaan niet actief op zoek naar lokaal nieuws. Ook aan politiek doen we in principe niet meer dan dat we de Watergraafsmeerse politici gevraagd hebben zich aan te melden.’ Peter betoogt verder: ‘Concurrent van bijvoorbeeld oost-online zijn we dan ook niet. Het noemen van een link naar een site waar meer over een bepaald item is te vinden is juist voor andere sites, ook bijvoorbeeld die van Vrienden van Watergraafsmeer alleen maar interessant.’ Of Hallo Watergraafsmeer een target heeft, vraag ik tenslotte glimlachend. Peter: ‘We hopen dat over een jaar zo’n 800 personen zich aangemeld hebben op de site. En dan verdeeld over alle 12 buurten.’ Ik ga me zo aanmelden, als bewoner en als redacteur van Dwars…

Ga naar hallowatergraafsmeer.nl voor meer info en om je aan te melden