Het is stil in Artis. Als gevolg van het coronavirus, is het park tijdelijk gesloten voor het publiek. De dierentuin nam dat besluit mede omdat niet uitgesloten kon worden dat er rijen bij kassa’s of dierenverblijven konden ontstaan. Al is Artis nu gesloten, het leven binnen Artis gaat gewoon door. Namens alle dieren, planten en mensen in Artis vraagt het dierenpark nu om een financiële bijdrage.

Het openbare leven is tot stilstand gekomen en veroorzaakt grote onzekerheid, ook bij Artis. Zoals het er nu voor staat blijft Artis nog tot 1 juni gesloten. De dieren en planten blijven om verzorging vragen en het onderhoud van het park en de dierverblijven blijven veel geld kosten. Onder de huidige omstandigheden waarin Artis geen inkomsten heeft, wordt meer dan ooit duidelijk dat Artis niet zonder steun kan bestaan.

Doneer