Home IJopener Het is een mensenrecht

Het is een mensenrecht

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade

0
Elk nummer doet IJopener kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.

Het is een onderwerp waar mensen niet graag en veel over praten. Omdat het een gevolg is van armoede en daar loopt men niet graag mee te koop. Feitelijk is het een dubbeltaboe. Aan het woord is een meespreker bij de vergadering van de stadsdeelcommissie. De meespreker is naar de vergadering gekomen omdat er een ongevraagd advies over menstruatie-armoede van de grootste partij in ons stadsdeel, GroenLinks, op de agenda staat.

Tekst Lisa Scheerder | Foto Sam Schuman

De fractievoorzitter van deze partij vindt dat er niet langer gewacht kan worden op de gemeenteraad of de landelijke politiek. Bovendien zijn andere landen, zoals Schotland, al veel verder. Het is daarom tijd dat Amsterdam zich inzet om dit probleem te verhelpen. De stad kan bovendien tastbare vooruitgang maken op het gebied van gendergelijkheid door het op een duurzame manier aan te pakken. Hoe? Door mensen op eenvoudige en waardige wijze toegang te laten krijgen tot gratis menstruatieproducten. Menstruatie-armoede vormt een extra hindernis voor mensen die menstrueren en verkleint daarmee de kansengelijkheid.

Op een menswaardige manier menstrueren is een mensenrecht. Daarom zou het stadsdeel gratis menstruatieproducten moeten verstrekken op locaties waar jongeren en waar mensen in kwetsbare posities komen. Zoals scholen, openbare instellingen, buurtcentra, asielzoekerscentra, winteropvang en andere opvanglocaties. Ook zou het stadsdeel moeten zorgen voor voldoende openbare sanitaire voorzieningen waar menstruerende mensen in privacy en op een veilige en hygiënische manier hun menstruatieproducten kunnen verwisselen. Tot slot is een campagne op alle basis- en middelbare scholen in Oost noodzakelijk om voorlichting te geven over wat menstruatie is, welke producten er zijn en hoe die werken. Zo zal het stigma rondom menstruatie en menstruatie-armoede verdwijnen.

Dan is het woord aan de andere partijen. De spreker van de Groenen Basis Piraten ziet in het voorstel voldoende aanleiding om eindelijk eens een basisinkomen in te voeren. D66 weet dat menstruatieproducten in een mensenleven tussen de zestig en negentig kilo aan afval opleveren, waarvan 90% ook nog eens plastic, en wil weten of er nagedacht is over andere producten dan de wegwerpproducten. PvdA roept het stadsdeel op om op het stadsdeelkantoor een afhaalpunt voor tampons en maandverband in te richten.

Ook moet het lokale betaalmiddel van Oost, de makkie, op dit moment alleen bij slagers en bakkers in te wisselen, ook bij drogisterijen in Oost inwisselbaar worden, zodat bewoners van Oost in staat zijn om een wat duurder doch duurzamer menstruatieproduct, de menstruatiecup, aan te schaffen. Een interruptie van de meespreker volgt: duurzaamheid is heel belangrijk, en ook het milieu, maar belangrijk is dat mensen een vrije productenkeus hebben. Voor sommige vrouwen speelt een seksueel trauma en die willen niet iets inbrengen in de vagina. Ook vanuit religieus oogpunt en de mythe rondom het maagdenvlies kan een tampon of een cup ongewenst zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de menstruatiedisc.

DENK roept op om meer openbare en gratis toiletvoorzieningen voor vrouwen te realiseren. De SP merkt op dat erst das Fressen kommt und dann die Moral. Onze moraal is wel erg diep gezonken als dat ten koste gaat van menstruatieproducten, aldus de SP. Méérbelangen denkt dat het een stadsbreed verhaal is en in de gemeenteraad besproken moet worden. De VVD betwijfelt of er bij het stadsdeel geld is om hierin te investeren.

Het leidt tot een tweede interruptie van de meespreker: het valt op dat het gelaat van de VVD-fractievoorzitter elke keer een sterke non-verbale reactie vertoont als het gaat over mensen die menstrueren. Maar er zijn ook transmannen die als vrouw zijn geboren en nog steeds een baarmoeder hebben, maar nu door het leven gaan als man en nog steeds menstrueren. De VVD bedankt de meespreker voor de uitleg. Dan is het tijd voor het stadsdeel. De voorzitter geeft aan dat het aantal uitgiftepunten binnen het stadsdeel verdubbeld zal worden, dat er een damestoilet in het Oosterpark komt, dat de GGD een campagne gaat ontwikkelen, dat horeca de wettelijke plicht heeft passanten in hun etablissement te laten toiletteren en dat de uitgiftepunten voor menstruatieproducten te vinden zijn op armoedefonds.nl/me. Het ongevraagde advies wordt unaniem aangenomen.