Home Dwars nieuws Hoe Rahou de islam beleeft

Hoe Rahou de islam beleeft

0

Opkomen voor de zwakkeren, openstaan voor ieder mens en van mensen houden. Dat is hoe Ali Rahou de islam beleeft. Daarbij voelt hij zich een echte Amsterdammer.

Mirjam Ringer | Foto Schlijper | Dwars

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

De lijst van acties, comité’s en sticht- ingen waar Ali Rahou aan heeft meegewerkt is indrukwekkend. Omdat hij onderwijs en kennis erg belangrijk vindt, heeft hij de stichting Al Maarif opgericht om kinderen te ondersteunen bij hun schoolwerk. Hij is jarenlang lid geweest van het 4/5 mei comité en vindt het van belang om kinderen daarbij te betrekken. Hij is ook vaak aanwezig bij de herdenking van de februaristaking en van de Kristalnacht. Als ik hem vraag waarom hij dat zo belangrijk vindt, dan is zijn reactie: ‘Maar dat is toch vanzelfsprekend?’

Overeenkomsten
Ali Rahou vertelt niet veel over zichzelf. Hij is meerdere malen bedreigd en daardoor erg voorzichtig geworden. Wel mag ik weten dat hij getrouwd is en kinderen heeft. Eigenlijk vertelt hij het liefst over zijn opvattingen over onze samenleving. Rahoe: ‘Ik beleef de Islam als een geloof waarbij niet enkel de relatie tussen god en mens belangrijk is, maar ook de relatie tussen mensen onderling. Dit geldt ook voor de relatie met dieren en de natuur. Dit houdt in dat ik me houd aan de regels van de Islam en mij zoveel mogelijk distantieer van zaken die zijn verboden. Ik zie mensen als een broederschap, ik loop niet op straat met het idee ‘ik ben moslim’. Laten we samenwerken, kijken naar overeenkomsten, dat is belangrijk voor ons leven’.

Kennis maken
Hij gaat niet wekelijks naar de moskee en hij gaat ook naar verschillende moskeeën. Hij zegt weinig te weten over de Islam (dat blijkt wel mee te vallen), maar hij vindt het wel belangrijk om samen te bidden om God te bedanken voor hoe goed we het hebben en hem te vragen om mensen die het moeilijk hebben, te steunen.

Rahou vindt dat moslims zelf te weinig weten van de Islam en de Koran. ‘Moslims maken door hun onwetendheid de Islam zwart’. Hij ergert zich ook aan de media, die niet mensen met verstand aan het woord laten, maar altijd weer aandacht vragen voor de extremen. Rahou: ‘De media spelen ons tegen elkaar uit’. Ook binnen de moskee kan meer gedaan worden om mensen kennis te laten maken met de Islam. Daarom organiseerde Rahou open dagen: ‘gooi je deuren open, wees eerlijk’.

Samen met joden en christenen
Rahou komt steeds weer terug op het belang van samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen en van kennis over en weer. Hij vertelt dat er in het verleden in Marokko veel onderling contact was tussen moslims en joden. Zo spraken zijn ooms behalve Berbers ook Hebreeuws. In Amsterdam heeft Rahou dan ook samen met Sami Kaspi samengewerkt in de Stichting Mimouna om die speciale Joods-Marokkaanse cultuur levend te houden. Hij vindt het ook verschrikkelijk dat joden geen keppel meer durven te dragen in Amsterdam.

Amsterdammer
Rahou benadrukt keer op keer dat we hier vrijheid hebben, binnen een democratie leven, en hoe belangrijk dat is. “Ieder mens wil vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Ieder mens is uniek”. Het doet hem dan ook duidelijk verdriet dat het in de Arabische landen maar niet lukt om stabiele democratieën op te richten en dat vrijdenkers, maar ook islamdeskundigen de mond wordt gesnoerd. ‘Maar ik ben Amsterdammer en ook hier kan nog wel het een en ander verbeterd worden. Vooral op het gebied van rechtvaardigheid.’ Daarom is Rahou, bovenop al zijn andere beslommeringen, actief voor de SP. Want sommige veranderingen kunnen alleen via de politiek gebeuren.