Home Nieuws In september proef gerichte wapencontrole in Dapperbuurt

In september proef gerichte wapencontrole in Dapperbuurt

0

Vanaf begin september zullen gedurende een aantal weken in vijf Amsterdamse buurten, waaronder de Dapperbuurt, wapencontroles plaatsvinden. Dat heeft de Amsterdamse driehoek besloten. Bij wapencontroles worden personen, tassen en voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. Het meewerken aan wapencontroles is verplicht.

De proef moet zicht geven op de effectiviteit van wapencontroles bij het terugdringen van wapenbezit en wapenincidenten. Het gaat om een controlemiddel. Dit betekent dat de politie geen verdenking nodig heeft om het in te zetten. Van belang is dat de politie de controles a-selectief en zonder aanziens des persoons zal uitvoeren. De proef zal op verschillende onderdelen worden geëvalueerd en vervolgens aan het einde van dit jaar met de gemeenteraad worden besproken.

Het gaat om drie controles die op verschillende dagen zullen plaatsvinden. Naast de Dapperbuurt zullen de wapencontroles worden gehouden in Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld en de Waterlandpleinbuurt.

De afgelopen jaren wordt de samenleving met enige regelmaat opgeschrikt door wapenincidenten, waarbij regelmatig ook jongeren betrokken zijn. Ouders, jongerenwerkers, rechtshandhavers en politici maken zich zorgen over wapenbezit en wapengebruik onder de jeugd.

Amsterdam is aangesloten bij het landelijk actieplan Wapens en Jongeren. De veiligheidspartners die hieraan meedoen zetten gezamenlijk in op maatregelen tegen wapenbezit en wapengebruik. Ook hebben ze aandacht voor de achterliggende problematiek. Daarom geven ze voorlichting op scholen en doen ze gedragsinterventies bij jongeren. Verder worden wapeninleveracties georganiseerd en wordt er met het Rijk samengewerkt aan een verbod op de verkoop van messen aan jongeren.