De toegang van Oost via de Middenweg is aan onderhoud toe. De trambaan en de oude kabels en leidingen worden vervangen. De kruispunten worden veiliger en overzichtelijker. Fietsers, voetgangers, trams en groen krijgen meer ruimte. Op 11 maart is er een informatiemarkt waar de plannen worden toegelicht en eind van dit jaar starten de werkzaamheden. Begin 2025 moeten de onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond.

Op de Middenweg gaat het om de rijweg tussen de ring A10 en Hogeweg. Het asfalt wordt vervangen van de rijweg op de Middenweg. De deklagen zijn versleten en op veel plekken zijn verzakkingen en scheuren. De verkeersveiligheid bij de kruispunten van de Wethouder Frankeweg, Kruislaan en Veeteeltstraat worden veiliger gemaakt. De bus- en tramhaltes worden toegankelijker.

De bomen op de Middenweg zijn niet gezond. Dit komt onder andere doordat de bomen geen goede groeimogelijkheden hebben. Daarom is een aantal bomen gekap. Ze worden vervangen door zeventien nieuwe bomen. De nieuwe bomen krijgen een goede groeiplaats waardoor ze uitgroeien tot grote, sterke en gezonde bomen.

De werkzaamheden bestaan verder onder meer uit het opnieuw inrichten van de kruispunten met de Veeteeltstraat, Kruislaan en Wethouder Frankeweg. Ook komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De oversteek ter hoogte van de Van ’t Hofflaan wordt aangepast en er komt een voetgangersoversteek bij de ingang van Park Frankendael.