Als je langs het plantsoen aan het begin van de KNSM-laan loopt, valt niet op dat een bijzonder parkje is. Het is verwaarloosd en daardoor is het niet zichtbaar dat het een ontwerp is van de bekende architect Mien Ruys. De bewoners willen dat deze kleine oase met de speelhoek, de vijver met haar waterlelies, de kunstwerken, vleermuizen, de vele vogels, en insecten in stand wordt en zijn een petitie gestart.

Het Mien Ruys plantsoen is sterk verwaarloosd, zowel in haar behoud als in haar onderhoud. De gemeente heeft onvoldoende financiële middelen gereserveerd waardoor het geliefde plantsoen geen prioriteit heeft. De bewoners vinden dat op z’n minst nogal vreemd, want het park is monumentaal en vervult een belangrijke ecologische en sociale functie.

De buurtbewoners streven niet naar een aangeharkt plantsoen, wel willen ze meer bloeiende beplanting voor insecten, vogels en voor zichzelf. De vijver moet niet dichtgegooid worden, er moet juist een geruisloze waterbel komen voor meer zuurstof in de hete zomers, zodat iedereen kan blijven genieten van de waterlelies en waterinsecten. Het nieuwe grindpad moet weer plaatsmaken voor een pad dat voor iedereen goed begaanbaar is, jong, oud, rollend, met krukken etc.

De eis van de bewoners is duidelijk. Zij willen het complete plantsoen zoals het nu is. De parkeerplekjes, de speeltuin, het grasveld met de oude iep, de vijver, de blokken struiken, de vlieren, het pad, de verzonken tafel, de heggen, de lei lindes, dit historisch biotoop. Maar dan behouden, onderhouden en gerestaureerd. Dit alles zodat het originele basisontwerp van Mien Ruys in stand gehouden kan worden.

Teken de petitie