Home Indische Buurt Locatie, locatie, locatie voor jongeren!

Locatie, locatie, locatie voor jongeren!

0

Al snel zijn de deelnemers van de werkgroep vrije tijd het eens: er zijn geen plekken waar iedereen samen komt, waar alle lagen van de bevolking zich welkom voelen. Met name jongeren hebben geen plek. Dan volgt de vraag die alle werkgroepen van de Staat van de Indische Buurt stellen: wat kunnen we eraan doen? Welk voorstel doen we de gemeente?

De Staat van de Indische Buurt | Vrije Tijd
Martien van Oorsouw

Onder het genot van een maaltijd komt de werkgroep bij elkaar in Jeugdland. Het gesprek over vrije tijd spitst zich snel toe op jongeren. Jeugd en veiligheid worden vaak in één adem genoemd. ‘We moeten af van het focussen op problemen met jongeren’, zegt Zakery, ‘ze hebben broertjes en ouders. Benader ze als dragers van verbinding.’ Hij pleit ervoor om jongeren hun mening te vragen over zaken die in de buurt spelen. ‘Zij wonen ook hier in de buurt, ze hebben ook ideeën.’

‘De jongeren die nu op straat hangen, hebben wel verantwoordelijkheidsgevoel,’ vult jongerenwerker Reggie aan. ‘Velen volgen een opleiding, ze hebben jongere broertjes waar ze een voorbeeld voor zijn.’

Jongeren moeten een plek hebben waar ze dingen kunnen doen en de gemeente zou dat moeten faciliteren, vindt Zakery. De geloofwaardigheid van de gemeente is weg. Jongeren zaten in het buurthuis, maar daar komen geen jongeren meer. Hangjongeren zijn de talentontwikkeling ontgroeid. Veel van hen volgen een opleiding, maar zoeken een plek waar ze met hun vrienden kunnen zijn. Daar is toezicht op hun activiteiten makkelijker te organiseren.

Er zijn wel ruimtes in de buurt, maar die zijn gericht op verschillende doelgroepen. Veel van die plekken worden door de gemeente gefinancierd, maar vaak is de drempel te hoog, of moet er betaald worden als je er iets wilt organiseren. Er zijn te weinig plekken waar iedereen samen kan komen, waar alle lagen van de bevolking zich welkom voelen.

Meinke Noordam (directeur van Jeugdland) merkt op dat er veel over, maar niet met jongeren gepraat wordt. Huidig gezelschap niet uitgezonderd. Zij stelt voor volgende keer jongeren uit te nodigen. Die kunnen gekoppeld worden aan een buddy, van hun ideeën worden dan meteen projecten gemaakt die ze later kunnen presenteren. ‘Daarbij nodigen we ook mensen uit die over de locaties gaan, slaan we twee vliegen in één klap.’

Afgesproken wordt dat iedereen jongeren uitnodigt uit zijn/haar netwerk. De communitymanager van het Badhuis, de directeur van de Meevaart en de Elthetokerk worden uitgenodigd om over mogelijke activiteiten van en voor jongeren te praten. Het idee is om per locatie een plan te maken. Donderdag 16 februari, 16.00 uur komt de uitgebreide groep bij elkaar in Jeugdland.