Home Duurzaam MeerEnergie start met woningschouwen

MeerEnergie start met woningschouwen

0

MeerEnergie is een initiatief van bewoners in Middenmeer om, als alternatief voor aardgas, een eigen warmtenet aan te leggen voor en van bewoners, op restwarmte in de buurt. Dit warmtenet kan de woningen voorzien van verwarming en warm water. Iedereen die in de wijk woont, kan zich aansluiten en zo overstappen van aardgas op dit duurzame alternatief. Het is een ingewikkeld project. Dwars doet regelmatig verslag van stappen die gezet worden om het plan tot uitvoering te brengen. Deze keer aandacht voor wat er binnenshuis moet gebeuren voordat een woning kan worden aangesloten op het net.

Bijdrage van MeerEnergie

Er is gedurende ruim een eeuw gebouwd in Middenmeer, van eind 19e eeuw (rond de Hogeweg, Linnaeusparkweg, Bredeweg) tot in de 21e eeuw (in de Teslabuurt), en alles daar tussenin. Aan sommige woningen is sinds de bouw weinig veranderd, andere zijn van top tot teen verbouwd en gerenoveerd. ‘Om te achterhalen wat er in de vijfduizend woningen in de wijk gebeuren moet om ze aan te sluiten op het warmtenet, moeten we heel veel verschillende voorbeelden zien,’ zegt Anne-Mette Jørgensen, bestuurslid van MeerEnergie.

Meer dan honderd

Daarom heeft MeerEnergie buurtbewoners opgeroepen om zich te melden voor een woningschouw. Meer dan honderd geïnteresseerde bewoners hebben hun woning aangemeld. Bij de schouw wordt gekeken waar in het huis zich de cv-ketel bevindt, en hoe de nieuwe leidingen kunnen worden aangelegd. ‘Zo krijgen we een goede indruk van het werk dat moet worden gedaan’, aldus Anne-Mette.

Om de schouw uit te voeren heeft MeerEnergie leden geworven die zijn getraind door een bouwkundige met ervaring in de aanleg van warmtenetten, Aleida Verheus. Verheus heeft zo’n vijftien vrijwilligers uit de buurt opgeleid die de wijk in gaan om de schouw uit te voeren. De schouw is vorige week van start gegaan. In de komende maand gaan de vrijwilligers op bezoek bij honderd mensen thuis, om te kijken hoe hun huidige verwarmingsinstallatie eruit ziet en welke aanpassingen in huis nodig zijn om de woning aan te kunnen sluiten op het warmtenet.

Isolatie

Anne-Mette: ‘De woningen in Middenmeer zijn heel divers als het gaat om isolatie, energieverbruik en manier van verwarmen. De meeste mensen hebben wel Cv-ketels, maar die staan vaak op heel verschillende plekken, van tuin tot zolder. En er zijn ook mensen die hun huis nog met gaskachels verwarmen. Om al die verschillen in kaart te brengen gaan we de woningen van binnen bekijken.’

Ook is het belangrijk om een beeld te krijgen van de warmtevraag van mensen: hoe warm willen ze het hebben om zich comfortabel te voelen, hoe goed is hun huis geïsoleerd en op welke temperatuur stuurt de CV-ketel nu het water door de radiatoren. Veel CV-ketels zijn standaard ingesteld op 80-90oC, maar je kunt ze ook lager instellen, bijvoorbeeld op 60oC. Dan krijg je je huis vaak even goed warm. Via het warmtenet krijgen mensen straks water van rond de 70oC in hun radiatoren en hiermee moeten ze het dan nog steeds even warm kunnen krijgen als nu. Daarom is het van belang om te weten of dit zonder problemen gaat lukken, of dat er toch iets van extra isolatie nodig is. Ook dit wordt uitgezocht tijdens de schouw.

Eén prijs

Afhankelijk van hoe de huidige leidingen voor verwarming en warm water lopen, zullen er meer of minder aanpassingen moeten worden gedaan om de aansluiting op het warmtenet mogelijk te maken. Anne-Mette: ‘We willen zien hoe we een aanbod kunnen doen waarbij je, wat je situatie ook is, in een soort standaard uitvoering een aansluiting op ons warmtenet krijgt. Voor die basis-uitvoering willen we dan voor iedereen dezelfde prijs rekenen. Alleen als je een extra mooie uitvoering wil, of ander meerwerk, betaal je extra.’

De gegevens van alle onderzochte woningen worden geanonimiseerd verwerkt in een rapportage door het adviesbureau Warmtetransitiemakers, in samenwerking met Firan en MeerEnergie. Zo kan MeerEnergie een goed onderbouwde inschatting maken van het werk dat moet worden gedaan, en de kosten die hiervoor gemaakt zullen worden in de huizen. Anne-Mette: ‘Zo zijn we goed voorbereid om straks een gepast aanbod te doen aan bewoners.’

Als je je woning gaat verwarmen met een warmtenet gebruik je warmte die via een geïsoleerde aanvoerleiding (waar het warme water van het warmtenet doorheen loopt) in huis wordt gebracht. Als je je huis nu verwarmt met een cv-installatie, met de cv-ketel worden vervangen door een zogeheten afleverset. Deze afleverset brengt de warmte uit de geïsoleerde aanvoerleiding via een wamtewisselaar naar je eigen installatie en je radiatoren in huis. Je gebruikt dus niet het water uit de afvoerleiding van het warmtenet, maar alleen de warmte ervan. Het door afgifte van warmte afgekoelde water van het warmtenet moet ook weer worden afgevoerd en hiervoor is een afvoerleiding nodig. Er komen dus twee nieuwe leidingen in huis: één voor aanvoer van warm water, en één voor afvoer van afgekoeld water.

De afleverset met de warmtewisselaar is kleiner dan een cv-ketel. Een gasleiding is dan niet meer nodig, evenmin als de rookgas-afvoerpijpen die nu het verbrandingsgas van je cv-ketel afvoeren.