Home Dwars nieuws Talent in de tent

Talent in de tent

0
Jacob maakte bij het Kinderpersbureau een perskaart.

Hopelijk kom je er op een goede dag achter of je talent voor iets hebt. Als je daar plezier in hebt en er is gelegenheid voor, kun je met je talent aan de gang. In Oost biedt de Talententent van Dynamo kinderen na schooltijd die kans.

Jan Molenaar | Foto Catelijne van Melle

Vanuit de politiek werd ruim tien jaar geleden het belang benadrukt van een brede talentontwikkeling bij kinderen. De gemeente vroeg aan Dynamo om de Talententent op te zetten. Joke Hilverda nam dit op zich. Ze werkte hiervoor als beleidsadviseur. Ze stelde een plan van aanpak op en de Talententent startte in de Oosterparkbuurt en de Transvaalbuurt.

Breed aanbod

Inmiddels is het aanbod uitgebreid tot zeventien scholen in Oost en Zuid. Zowel in Oost als in Zuid werken er vier mensen. Deze medewerkers maken afspraken met scholen en vakdocenten die de activiteiten verzorgen op de scholen en ook op andere locaties. Zo is er een breed aanbod van activiteiten op verschillende scholen, onderverdeeld in cultuur en creativiteit, natuur en techniek, sport en gezondheid, media en communicatie, en burgerschapsvorming.

Kinderwijkcoach

Tineke van Nooten van Dynamo werkt al jaren in Oost. Eerder vervulde ze diverse functies bij de welzijnsorganisaties. Haar hart ligt bij kinderen en zo kwam ze bij de Talententent. De buurthuizen die er vroeger waren in Oost bestaan eigenlijk niet meer of er is geen kinderwerkfunctie meer. Er is dus geen laagdrempelige inloop waarbij de buurthuiswerker het kind en het gezin kende, op de hoogte was op wat voor manier het kind benaderd kon worden en op welke manier het gezin ondersteund kon worden. In wijken in oud Oost was dit zeker geen overbodige luxe.

‘Brede talentvorming en laagdrempelige ontmoeting moeten naast elkaar bestaan’

Tineke: ‘Eigenlijk zouden brede talentvorming en laagdrempelige ontmoeting naast elkaar moeten bestaan. Ik vind het heel waardevol dat vakdocenten vanuit verschillende vakgebieden echt leren hoe kinderen kennis en vaardigheden kunnen vergroten.’

Tineke werkt ook als kinderwijkcoach: ‘In die rol kijk ik gericht naar kinderen van scholen die zich niet aangemeld hebben voor naschoolse activiteiten. Als deze kinderen om een bepaalde reden toch heel veel baat hebben om een activiteit te doen, bemiddel ik en zorg op allerlei manieren dat de kinderen ook aan een activiteit kunnen deelnemen’. De Talententent is gratis voor ouders met een stadspas. Ook zonder stadspas kan na overleg besloten worden om kinderen gratis toe te laten. Ook bemiddelt Tineke met het Jeugd Cultuurfonds: ‘Hierdoor kunnen kinderen soms na een activiteit doorstromen naar een officiële culturele activiteit zoals bijvoorbeeld bij MK24. Die cursussen zijn vrij prijzig en voor veel ouders onbetaalbaar.’

Kinderpersbureau

Jacob van Elferen is tien en zit op basisschool De Rivieren in Amsteldorp. Zijn moeder gaf hem op voor de activiteit ‘Kinderpersbureau’ van de Talententent. In tien weken leerden de kinderen onder meer hoe ze de camera moesten bedienen, interviewvragen moesten bedenken en een script konden maken. Toen zijn moeder hem had opgegeven bleek zijn vriend Sylvester van scouting ook in de groep te zitten. In de eerste les maakte iedereen een perskaart. ‘Dan kon iedereen zien dat we van het Kinderpersbureau waren’, aldus Jacob.

Toen ze zelf een onderwerp mochten bedenken voor een interview gingen Sylvester en Jacob in gesprek met ‘Koning Louis’ van de scouting, oftewel Jan Roest in het echte leven. Of Jacob later de journalistiek in gaat of bijvoorbeeld ook vrijwilliger bij een buurtkrant wil worden, weet hij niet. Eigenlijk wil hij zzp’er worden, bijvoorbeeld in de techniek. Een tip van Jacob: ‘lijkt iets je leuk, ga het dan gewoon doen!’

Informatie en aanmelden www.talententent.nl