Home Dwars nieuws Middenmeer Noord drastisch op de schop

Middenmeer Noord drastisch op de schop

0
De bewoners aan het Galileiplantsoen waren des duivels, dat hun mooie plantsoen werd verpest.

Heel Middenmeer Noord gaat de komende jaren overhoop en de eerste tekenen zijn al duidelijk zichtbaar. Aan de Linnaeuskade is inmiddels een nieuw, breed en tijdelijk fietspad aangelegd, er zijn heel wat bomen gekapt en aan het Galileiplantsoen verschenen als slag bij heldere hemel een opslagterrein, een werkplaats en een overslagpunt voor bouwmaterialen.

Jaap Kamerling

Dit allemaal in het kader van Groot Onderhoud van de Openbare Ruimte in de buurt en de vervanging van de infrastructuur zoals waterleiding, elektriciteitskabels, riolering en gas- en warmtenet. Alles met het oog op het ‘toekomstbestendig’ maken van de buurt met een nieuw warmtenet in verband met de energietransitie. Een prachtig streven natuurlijk, maar ook een bron van onrust.

Geen inzage

Om met het laatste te beginnen. De bewoners aan het plantsoen waren des duivels. Opeens werd hun mooie plantsoen verpest zonder dat ze iets wisten over de omvang en aard van de visuele schade. Er bleek op 18 februari opeens een vergunning voor te zijn verleend. De bewoners hadden tevoren geen inzage gekregen. Dat was niet nodig, meende wethouder Vermin, want dat was een kwestie van uitvoering. Daarbij is van participatie vooraf geen sprake. Wel geeft de gemeente toe, dat de communicatie met de buurt beter had gekund.

Het ‘toekomstbestendig’ maken van de buurt: een prachtig streven, maar ook een bron van onrust

De bewoners gingen niettemin naar de rechter. Het werk werd stilgelegd door aannemer Dura. De rechter woog alle belangen voor en tegen af en besloot dat het werk toch mocht doorgaan. Het protest ging over de locatie van het opslagterrein en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. De rechter meende, dat er geen goede alternatieven waren voor de gekozen locatie en aan de verkeersveiligheid zou ook voldoende aandacht zijn besteed. Wel zou de keuze van de plek van het opslagterrein beter gemotiveerd moeten worden. De verwachting in de buurt was, dat de hervatting van het werk nog wel even over de verkiezingen heen zou worden getild en die verwachting kwam natuurlijk uit. Bij verschijning van deze Dwars zal het werk wel weer zijn hervat.

Tien jaar overlast

Tom Zoutendijk van de bewonersvereniging wijst op de te verwachten verkeersonveiligheid rond de scholen ter plaatse door al het bouwverkeer de komende jaren. In een rapport van de gemeente blijkt dat van alle Amsterdammers de bewoners van de Wethouder Frankeweg en het Galileïplantsoen de verkeersveiligheid van hun straten als het meest zorgwekkend beschouwen. Dus daarover zal het laatste woord zeker nog niet zijn gezegd.

Tom wijst er ook op dat het werk in Middenmeer Noord zo’n vijf jaar gaat duren. Daarna is Middenmeer Zuid aan de andere kant van het Galileïplantsoen aan de beurt en dat gaat ook weer eens vijf jaar duren.

Hij vreest dat het huidige opslagterrein met straks een bouwkeet mogelijk ook voor Middenmeer Zuid zal worden gebruikt zodat dezelfde omwonenden tien jaar lang de overlast ervan zullen ervaren. De buurtvereniging ziet het allemaal al aankomen en overweegt nu naar de Ombudsman te stappen.

Het nu aangelegde, behoorlijk breed uitgevallen, fietspad van asfalt op de Linnaeuskade is tijdelijk.
Auto te gast

Dan de werkzaamheden aan de Linnaeuskade. Al in 2017 werden de plannen voor de dijkversterking en herinrichting van de kade gepresenteerd. Ze werden uitgesteld, omdat eerst nagegaan moest worden of de aansluiting van het nieuwe warmtenet en de vervanging van kabels kon worden gecombineerd zodat de straten niet twee keer hoeven te worden opengebroken. Vier jaar later, in januari 2022, is het dan eindelijk zover. Met een enorme vaart is de dijkversterking ter hand genomen. Binnen een week werden tot verbijstering van de meeste bewoners liefst 36 bomen gekapt, met name in het plantsoen langs de weg.

Gezegd moet worden dat de bewoners dit hadden kunnen weten. In 2017 werd het plan ook al in deze buurtkrant uit de doeken gedaan. De dijk is in de loop der jaren verzakt en omwille van de veiligheid wordt de dijk zo’n 20 tot 40 cm verhoogd. Hij wordt ook een eindje teruggelegd richting de weg om zo de bomen langs de waterkant zoveel mogelijk te kunnen sparen. Het nu aangelegde, behoorlijk breed uitgevallen, fietspad van asfalt is tijdelijk. Uiteindelijk wordt de hele kade fietsstraat, waar de auto ‘te gast’ is en een maximumsnelheid van 30 km krijgt. Tussen oude en nieuwe dijk komt uiteindelijk een mooi schelpenpad.

Bomenkap

De kap van de 36 bomen zal worden gecompenseerd met het planten van de 70 kleinere bomen aan de binnenkruin van de dijk van maximaal vijf meter hoog, grote heesters en dichte hagen. Er wordt gedacht aan fruitbomen, seringen- en krentenboompjes. Dat kan de dijk aantrekkelijk maken voor zangvogels vanwege de schuil- en voedselgelegenheid. En door het gras minder intensief te maaien, ontstaat er bloemrijk grasland, wat weer insecten en vlinders aantrekt. De vroeger dichte beplanting langs het water van de Ringvaart is uitgedund om het zicht op het water te verbeteren. Er komen afwisselend lage, nattere oevers en wat hogere, droge oevers. Zo ontstaan er natte-oevervegetaties met waterplanten als gele plomp, die weer water- en rietvogels aantrekken. En er komen paarplaatsen voor de vissen terwijl de waterkwaliteit kan toenemen door de zuiverende werking van waterplanten. Er komen liefst veertien dras- en plasplekken. Wat wil je nog meer?

De gemeente heeft de ambitie in 2040 helemaal aardgasvrij te zijn. Vandaar al die werkzaamheden, die eind 2026 klaar zouden moeten zijn. Voor het nieuwe warmtenet moeten op vijf plaatsen in de buurt ook nog eens warmteoverdrachtstations aangelegd van maar liefst 3 bij 3 bij 5 meter (zie kaartje). De plekken daarvoor zijn al vastgesteld – ze zijn gekoppeld aan de ondergrondse leidingen -, maar het ontwerp van de stations nog niet. Hopelijk sluit dat wel goed aan bij de mooie architectuur van de straten.

Wadi’s

Om minder last te hebben van de effecten van klimaatverandering zoals hevige regenval, worden zogeheten wadi’s aangelegd. Dat zijn greppels met sierbeplanting, waarin het regenwater tijdelijk kan worden opgevangen.

De straten in de buurt worden helemaal opnieuw bestraat en krijgen nieuw straatmeubilair, terwijl de kwaliteit van het groen wordt verbeterd. Omdat de straten opengebroken worden en er flink in gegraven wordt, wordt onderzocht wat dat betekent voor de bomen in de straten. Van de bijna 600 bomen in de buurt worden er 116 vervangen door jonge, gezonde bomen.

Aan de Linnaeusparkweg, de Wethouder Frankeweg, de Middenweg tot aan de Hogeweg, een deel van het Hogewegpleintje en de Linnaeushof wordt nu nog geen warmtenet aangelegd. Dat gebeurt in een later stadium door de toekomstige exploitant. Mogelijk wordt dat MeerEnergie, een buurtinitiatief waarover in Dwars regelmatig is geschreven.

We zijn benieuwd hoe Middenmeer Noord er over ruim vier jaar uit zal zien. En of de bewoners dan echt tevreden zijn.