Home Dwars nieuws Namen en nummers in Betondorp

Namen en nummers in Betondorp

0
Het monument in Betondorp

Het succesvolle project Namen en Nummers is opgezet om Joodse bewoners persoonlijk te herdenken door het maken van een herdenkingsbordje, het uitvoeren van een ritueel en het uitleggen van een steeds groter groeiend aantal herdenkingsbordjes in een stratenpatroon op 4 mei. Het project staat nu op het punt te beginnen in de omgeving Tilanusstraat en Betondorp.

Annemieke van der Graaf

Betondorp is een buurt aan de rand van Amsterdam-Oost, die ook een Joods verleden kent. Al vroeg na het ontstaan van het tuindorp, werden pogingen ondernomen een plaats van gebed en ook een Joodse school te realiseren, gezien het aanmerkelijk aantal Joodse bewoners. Zij woonden te ver weg van de in het centrum van Amsterdam gelegen oorspronkelijke synagoges. De pionier van Joods leven in Oost, Philip Coppenhagen, realiseerde in samenwerking met de bekende volksrabbijn Meijer de Hond al vanaf halverwege de jaren 1920 zowel een school als een synagoge.

De synagoge bleef in stand tot 1940, waarna praktisch alle Joodse inwoners van Betondorp vermoord werden.

Herdenkingsordjes van eerdere edities van Namen en Nummers
Lang onbekend

Deze geschiedenis bleef lang onbekend, tot in 2015 Annie Ducroq, bewoonster van Betondorp en dochter van verzetsman Hein Feller op eigen gezag een monument in Betondorp liet onthullen waarin de Joodse inwoners van het dorp herdacht werden. Later kwam het herdenkingsboek Joods Betondorp van Rogier Schravendeel uit.

Waardig succes

In samenspraak met Ida van der Lee, initiatiefneemster van Namen en Nummers, zal in 2023 in Betondorp onder regie van buurtbewoonster Marion Nagel de eerste editie van Namen en Nummers Betondorp gehouden worden. Marion zoekt buurtgenoten om haar te helpen om van deze eerste versie in Betondorp een waardig succes te maken, ter herdenking van de bijna 250 Joodse Betondorpers die omkwamen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met dit project door zelf een naambordje te maken. Een stappenplan vindt u via de site www.namenennummers.nl. We hopen dat u erbij bent op 4 mei.