Home Overzicht Omgevingsvergunning nodig voor werkterrein op Galileïplantsoen

Omgevingsvergunning nodig voor werkterrein op Galileïplantsoen

0

De werkzaamheden voor de aanleg van het werk- en opslagterrein op het Galileïplantsoen worden stopgezet zolang er geen omgevingsvergunning is verleend. Ook moet een watervergunning worden aangevraagd voor de aanleg van een tijdelijke brug over het water. Dat was niet eerder gebeurd.

Een belangrijk deel van het Galileïplantsoen wordt voor de duur van elf jaar opgeofferd voor de aanleg van een werk- en opslagterrein. De buurt wist van niets. Naar aanleiding van vragen van gemeenteraadslid Jan Bert-Vroege van D66 antwoordt het college van B&W dat het niet gebruikelijk is om de raad en de stadsdeelcommissie over deze activiteit te informeren. Nu blijkt dat toch een vergunning voor de opslaglocatie, de werkplekken en een tijdelijke brug nodig is.

Op het Galileïplantsoen wordt een keet- en opslagterrein ingericht dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden in Middenmeer Noord. De hele wijk zal zeker voor vijf jaar op de schop gaan voor groot onderhoud. Daarna zal Middenmeer Zuid ook voor vijf jaar op de schop gaan voor groot onderhoud. Dat zal ook worden bevoorraad vanaf het terrein op het Galileïplantsoen. Alles bij elkaar zal een groot deel van het plantsoen een dikke tien jaar ‘in het teken staan’ van het groot onderhoud van Middenmeer.

Met zwaar verkeer zal vanaf de Middenweg via de Wethouder Frankeweg naar het terrein op het Galileïplantsoen worden gereden. Daar wordt uitgeladen en vervolgens vertrekt het zwaar vervoer weer via de Archimedesweg en Molukkenstraat de wijk uit. Vanaf het opslagterrein wordt met kleiner vervoer het materiaal de wijk ingevoerd. Dat gebeurt via een aan te leggen tijdelijke brug over het water. Aan de andere kant van het water, vlakbij de scholen, wordt daarom ook een terrein aangelegd waarlangs de materialen naar de wijk worden gebracht.

Inmiddels is een hele reeks eisen gesteld die betrekking hebben op de veiligheid van scholieren, voetgangers, fietsers en ander weggebruikers. Daarbij is speciale aandacht voor een veilige schoolomgeving. De aannemer moet er alles aan doen om de veiligheid voor de omgeving te garanderen. De gemeente zal op haar beurt de buurt informeren over de procedure en eventuele bezwaarmogelijkheden op de omgevingsvergunning.