Home Dwars nieuws Oost Begroot Watergraafsmeer

Oost Begroot Watergraafsmeer

0

In alle vier gebieden van Amsterdam Oost is er door het project Oost Begroot € 200.000,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven. In Oud-Oost en IJburg / Zeeburgereiland zijn de keuzes al eerder gemaakt en zijn de gehonoreerde plannen al in uitvoering. In de Indische Buurt / Oostelijk Havengebied en Watergraafsmeer volgt de ontknoping binnenkort.

Arie van Tol

Momenteel bekijkt de gemeente hoe haalbaar de 84 plannen voor de Watergraafsmeer zijn die werden ingediend bij het project Oost begroot. Dat gebeurt aan de hand van twaalf punten te vinden op www.amsterdam.nl/oost-gebied/ oost-begroot/. Daar zijn alle plannen ook te zien. Bewoners van Watergraafsmeer kunnen tussen 12 januari 12.00 uur en 1 februari 12.00 uur stemmen op maximaal drie plannen bij elk van vijf thema’s. Elke bewoner kan dus maximaal aan vijftien plannen zijn of haar stem geven. De uitslag wordt op 6 februari bekend gemaakt.

Thema’s
Die thema’s en de hoogte van het budget dat elk krijgt – in een eerdere stemronde vastgesteld – , zijn als volgt:
• Culturele activiteiten € 67.583
• Groen, klimaat en duurzaamheid € 51.083
• Projecten tegen eenzaamheid € 49.417
• Minder zwerfvuil en grofvuil € 21.167
• (Fiets) parkeren € 10.750

Onpartijdig?
Helaas hebben we geen ruimte om alle 84 ingediende plannen te noemen en toe te lichten. Wel kunnen we zeggen dat er bij het thema fietsparkeren vijf plannen binnenkwamen en bij minder zwerfvuil en grofvuil zes. Ideeën om eenzaamheid te bestrijden kwamen van 18 initiatiefnemers. Groen, klimaat en duurzaamheid heeft zo’n 24 bewoners aangezet tot een plan. En ongeveer even veel Watergraafsmeerders doen voorstellen voor culturele activiteiten. En bij drie van die plannen voor culturele activiteiten is Dwars betrokken. Ook al is Dwars doorgaans onpartijdig toch wil ik graag deze drie plannen wel toelichten. Daarmee wil ik natuurlijk niets af wil doen aan de andere initiatieven bij dit thema.

Begrafenis
Honderd jaar geleden werd de gemeente Watergraafsmeer geannexeerd door Amsterdam. Voor een groep bewoners die WGM2021 is gaan heten, is het aanleiding om op (w)aardige wijze extra bij geschiedenis, heden en toekomst van Watergraafsmeer stil te staan. Herinnering ter gelegenheid van Begrafenis Watergraafsmeer is vooral het initiatief van Jo Haen van Vrienden van Watergraafsmeer. In het plan staat: ‘Een rouwstoet met fanfare zal de route volgen zoals die 100 jaar geleden is gelopen. Langs de route zal bij 6 tot 7 relevante plekken, waar toepasselijke oude foto’s geplaatst zijn, gestopt worden voor een stukje theater en informatie over de geschiedenis van de Watergraafsmeer. De optocht eindigt daar waar de grond van Watergraafsmeer destijds symbolisch is begraven. Daar wordt een herdenkingssteen (met informatiebordje) onthuld.’

Ajax was hier!
Jorrit Brenningmeijer en Hans Lubberding zijn ook van WGM2021. Hun namen zijn met name verbonden aan een audiotour in de buitenlucht met bijzondere persoonlijke buurtverhalen over het Ajax-verleden van de Watergraafsmeer. Uit het plan: ‘De audiotour met de titel ‘Ajax was hier!’ wordt aangeboden via een app die je gratis kan gebruiken. De korte audioverhalen zijn verbonden aan zo’n tien luisterplekken die herinneren aan het Ajax-verleden van de Watergraafsmeer.’

Huize Frankendael
Ik heb zelf het initiatief genomen voor het derde plan met een WGM2021- stempel. Huize Frankendael zal daarin het decor vormen van drie zondagse talkshows op 25 april, 2 mei en 9 mei. Net als in de gebruikelijke talkshows van Dwars door Oost in de Jungle zullen er interviews van zo’n 15 a 20 minuten zijn. Gasten en onderwerpen zullen vanzelfsprekend een duidelijk verband met Watergraafsmeer hebben. Daarnaast zal er van eind april tot eind juni in Huize Frankendael een expositie zijn van foto’s, schilderijen en ander materiaal met een link naar Watergraafsmeer. Dwars zoekt hiervoor dan samenwerking met andere culturele organisaties.

Stem als bewoner van Watergraafsmeer in januari op plannen die jou aanstaan. Ga voor meer info over alle plannen en over hoe te stemmen naar www.oostbegrootwatergraafsmeer. amsterdam.nl.