Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Nieuwe kas van Hortus bedreigt sierwater

Oud Nieuws | Nieuwe kas van Hortus bedreigt sierwater

0

Oud Nieuws | 30 oktober 1987 – De Amsterdamse Hortus  Botanicus wil voor 3,5 miljoen gulden een grote nieuwe kas bouwen waarvoor een groot deel van het slerwater achter de tuin aan het Hortusplantsoen moet wijken. Wat overblijft van dit water met groenstrook wordt veranderd in een watertuin. De nieuwe kas moet onder meer de reuzenwaterlelie Victoria regia (amazonica) gaan herbergen.

De kas maakt deel uit van het overlevingsplan van de Hortus, dat vanochtend op het Amsterdamse stadhuis is gepresenteerd. De kas zal het groene aanzien van de Hortus vanaf het Hortusplantsoen en de Nieuwe Herengracht ingrijpend veranderen. De Hortus overweegt zelfs de kas in een later stadium nog groter te maken en er een expositiekas voor kwekers aan toe te voegen. De kade tussen de Hortus en het water van de Nieuwe Herengracht zou een dijkje moeten worden met aan twee kanten water.

Voor realisering van de plannen is waarschijnlijk een verandering van het bestemmingsplan nodig. Het gebied heeft als bestemming ‘botanische tuin’ hetgeen niet wil zeggen dat waterpartijen zonder meer vervangen kunnen worden door een kas. Het bouwwerk is vlak langs de brug gepland die nu het Hortusplantsoen verbindt met de Plantage Middellaan. Mevrouw I. Vermaas van Bestuurscontacten kondigde gisteren aan dat voor omwonenden tijdig een inspraakronde komt over deze voorgenomen ingreep. Gracht en groenstrook aan het Hortusplantsoen zijn eigendom van de gemeente. De Hortus wil belde overnemen.

Als de financiering van het overlevingsplan rondkomt, zal de Hortus in 1990 vrijwel geheel op eigen benen kunnen staan. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dat plan is dat het bedrijfsleven de vernieuwingen aan tuin en kassen voor een bedrag van 3,3 miljoen gulden sponsort. Hiervan is momenteel 250.000 gulden binnen, die zijn geschonken door de NMB. De totale investeringskosten bedragen 8 miljoen gulden. Er is van uitgegaan dat dit bedrag geheel uit schenkingen en subsidies opgebracht zal worden. De gemeente Amsterdam zal volgend jaar 100.000 gulden geven, in totaal hoopt de Hortus op 2,2 miljoen gulden aan subsidies. Aan eigen middelen is 2,5 miljoen gulden beschikbaar.

Andere vernieuwingen zijn een café-restaurant in de Oranjerie, een natuurwinkel en grondige restauratie van de palmenkas, die een monument is. Het Hugo de Vrieslaboratorium is bestemd voor organisaties als de Amsterdamse Natuurhistorische Raad, het instituut voor Natuureducatie en de Mllieuwinkel. Het bezoek aan de Victoria regia is tegengevallen door het slechte weer. In totaal kwamen 8.000 bezoekers kijken, gehoopt was op 20.000. Maar de Hortus als geheel trekt steeds meer belangstellenden. Tot en met september waren dat 64.000 tegen 46.600 in heel 1986. Het succes van dit jaar Is mede te danken aan de paden met blauwe steentjes die als onderdeel van Century ’87 waren te zien.

In 1990, als op 100.000 bezoekers wordt gerekend, zal de entreeprijs vijf gulden bedragen. In de overgangsperiode Is die prijs vier gulden, waarbij een vrijwillige overlevlngstoeslag van een gulden wordt gevraagd. De jaarkaart gaat dan vijftien gulden kosten.

De tekening geeft inzicht in hoe de Hortus eruit moet gaan zien. Rechtsboven de nieuwe, grote kas langs het bruggetje waarvoor een deel van het water en het uitzicht zal worden opgeofferd. De palmenkas links boven blijft gehandhaafd en zal worden gerestaureerd.

Bron Het Parool

De Hortus nu: Tijdelijk afscheid Drieklimatenkas in de Hortus