Home Dwars nieuws Positieve ontwikkelingen bij MeerEnergie

Positieve ontwikkelingen bij MeerEnergie

0

Op 4 oktober hield MeerEnergie een open Algemene Leden Vergadering (ALV). Bij die vergadering in het restaurant van de Jaap Eden ijshal werd duidelijk dat de komende maanden belangrijk zijn voor het slagen van dit bewonersinitiatief.

Arie van Tol

Zes jaar geleden werd de buurtcoöperatie MeerEnergie opgericht door bewoners in Watergraafsmeer, om preciezer te zijn: van de buurten Middenmeer-Noord en Middenmeer-Zuid. Vanaf het begin was het doel te onderzoeken of vrij te komen – dus verspilde – warmte kon worden gebruikt voor een warmtenet. Aanvankelijk was de warmte die vrijkomt bij de Jaap Eden ijsbaan de beoogde bron, al snel werd dat de enorme hoeveelheid warmte van het datacenter Equinix.

Eerste fase voorbij

De afgelopen jaren is er door de leden van MeerEnergie in diverse werkgroepen gepraat en nagedacht over de vele aspecten die er aan het realiseren van een warmtenet in de buurt zitten. En het bestuur heeft vele externe partijen benaderd met wie samenwerking noodzakelijk is voor het welslagen van het project.

Regelmatig werden de leden middels een ALV op de hoogte gehouden, de afgelopen tijd digitaal. De bijeenkomst van 4 oktober markeert het einde van een lange verkennende fase. De conclusie mag zijn dat technisch en financieel een warmtenet mogelijk is, dat de samenwerking met partners voldoende vertrouwen geeft om door te gaan en dat het draagvlak onder bewoners vooralsnog voldoende is.

Leiding

De samenwerking met de gemeente is cruciaal voor MeerEnergie. Maar andersom is een initiatief als dat van MeerEnergie cruciaal voor de gemeente. In haar korte betoog aan het begin van de vergadering beaamde Marieke Doorninck, Amsterdams wethouder van ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, dat ruimhartig. Draagvlak creëren voor het aardgasvrij maken van de stad is moeilijk. ‘Het is mooi dat er hier veel bewoners zijn die we niet hoeven te overtuigen van de noodzaak van een energietransitie.’ Zij noemt verder het hele proces met MeerEnergie een leerdossier: er moeten wielen worden uitgevonden. Er wordt naar dit project gekeken, door andere steden, maar ook in het buitenland.

Meer bewoners warm maken voor warmtenet

Een groot deel van Middenmeer-Noord en Middenmeer-Zuid is toe aan grondig onderhoud wat de materiële infrastructuur betreft. Bij de werkzaamheden die begin volgend jaar starten en enkele jaren zullen duren legt de gemeente in Middenmeer-Noord leidingen aan die nodig zijn voor een warmtenet. Het is de noodzakelijke eerste stap naar een warmtenet: een eigen warmtenet van bewoners, van leden van MeerEnergie.

Stroomversnelling

De komende maanden moet duidelijk worden hoe MeerEnergie een warmtebedrijf van en voor bewoners kan organiseren. Of het ondernemersplan rendabel kan zijn. Het werk wordt in deze fase te groot voor louter vrijwilligers. Met gemeentelijk subsidiegeld is een projectleider gevonden om dit werk te doen. Remco van Kessel legt op de vergadering kort uit wat hij de komende vier maanden gaat doen voor MeerEnergie. Ook het werk van bestuurder Ardine Nicolaï gaat de komende maanden geldelijk gehonoreerd worden. De andere bestuurders hebben een meer toezichthoudende taak. Dit zijn Job van der Grinten, Siward Zomer en Anne-Mette Jörgensen. De laatste is nieuw, zij wordt tijdens de vergadering van 4 oktober geïnstalleerd.

Samenwerking

Ardine schetst de punten bij de samenwerking van MeerEnergie met de belangrijkste partners. De gemeente 1) heeft een team speciaal ten behoeve van dit bewonersproject, 2) denkt mee over vergunningen, subsidies en garanties, 3) doet graafwerk, 4) zoekt manieren om MeerEnergie beschikking te geven over de infrastructuur in Middenmeer-Noord en 5) wil net als MeerEnergie samenwerking formaliseren. Met datacenter Equinix behelst de samenwerking 1) uitwisseling van koude / warmte, 2) het delen van technische kennis en 3) medewerking bij uitkoppeling. Met Firan wordt 1) kennis ontwikkeld en gedeeld en 2) een infra-bedrijf opgezet, een businesscase gedeeld. Van de buurt moet duidelijk worden 1) wat de wensen bij het aanbod zijn en 2) wie er mee doen.

Doe mee

Het warm maken van meer bewoners is een speerpunt voor de komende tijd. Niet alleen bewoners zelf zijn er bij gebaat om zich aan te sluiten (hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper het wordt), banken verlangen behalve een goed businessplan ook een substantiële groep klanten en de gemeente en Firan zullen ook een ruim bereik wensen.

Woont u in Middenmeer? Ga naar meerenergie.amsterdam en doe mee! Op dinsdag 2 november is er een informatieavond in Boven Nul bij de Jaap Eden IJsbaan.