Home Dwars nieuws Samen de sociale basis versterken

Samen de sociale basis versterken

0

Jael van der Heijden is directeur / bestuurder van Dynamo. Dwars sprak haar over haar drijfveren en het versterken van de sociale basis, samen met andere organisaties. Op oost-online.nl zullen de komende tijd interviews geplaatst worden met medewerkers van de verschillende locaties van Dynamo in Oost.

Lennie Haarsma | Foto Frank Schoevaart

‘Twee jaar geleden ben ik bij Dynamo gestart. Ik voelde dat Dynamo zo dicht bij de mensen staat en zo goed weet wat mensen zelf drijft. Dat wilde ik verder brengen en daar wil ik graag vanuit mijn rol als bestuurder aan bijdragen. Dat mensen de regie in eigen handen hebben is voor mij in mijn carrière altijd een belangrijke drijfveer geweest, ook in de tijd dat ik ontwikkelingswerk deed. Ieder mens bepaalt zijn eigen leven en heeft er soms hulp of een stimulans – ook in positieve zin – bij nodig. Hulpverlening is nodig en zorg ook. Het is soms lastig om te bepalen waar de grens ligt in wat mensen zelf kunnen. Ik vind het belangrijk om die kracht van mensen te stimuleren en er de nadruk op te leggen. Vanuit mijn achtergrond van econometrist is het fijn om na te denken over wat het hardst nodig is, welke keuzes gemaakt moeten worden en wat echt werkt. Het is immers belastinggeld waarmee we werken. Ik voel me ook moreel verantwoordelijk om het goede te doen; dat is iets wat ik uit mijn familie heb meegenomen.’

Je moet nooit het stempel kwetsbaar krijgen

Fundamenteel

Ik herken de discussie over eigen kracht en dat mensen die soms niet hebben. Intern hebben we hier veel discussies over. We herkennen dat zeer en toch, hoe wil je naar mensen kijken? Want ook al zit je in een kwetsbare positie, als mens ben je nooit alleen maar kwetsbaar en je moet nooit het stempel kwetsbaar krijgen. Het is ons mensbeeld dat je als mens heel volwaardig bent en tijdelijk of langer in een kwetsbare situatie kunt zitten. Dat is zo fundamenteel en maakt verschil in hoe je mensen benadert.’

Andere organisaties

‘Dynamo zit op allerlei plekken in de wijk voor mensen van 0 tot 100. We hebben spelinlopen en  voorscholen voor de allerjongsten, de Talententent voor kinderen, jongerencentra, buurtcentra en Buurtteam Amsterdam-Oost (de oude maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening en toeleiding naar WMO-voorzieningen). We hebben dus veel in huis, maar natuurlijk niet alles. Dynamo werkt graag samen met andere organisaties ten behoeve van de Amsterdammer.’

Seniorproof

‘Een mooi voorbeeld van wat wij doen is het concept Lang Leven Thuisflat, of liever Lang Leven Thuisbuurt. Daarin werken een woningcorporatie, een zorgpartij en Dynamo samen om met een gezamenlijke focus de flat / buurt ‘seniorproof’ te maken. Habion is de verhuurder van het appartementencomplex voor ouderen Jeruzalemstaete, waarin Dynamo de buurtkamer Jeruzalem exploiteert. Amsta en ZGAO bieden thuiszorg aan de ouderen in het complex en aan de buurtbewoners eromheen. In het blok is ook de eerstelijnsgezondheidszorg goed vertegenwoordigd. De eerste afspraak om de samenwerking te versterken is gemaakt.’

Inclusief

Een ander voorbeeld is het project dat koningin Maxima en Brigitte Macron, echtgenote van de Franse president, onlangs bezochten bij het Oosterparkhuis. Onderwerp van dit werkbezoek was met name de mentale gezondheid van jongeren. Naast de rol van organisaties als MIND Us, @ease en Thrive ging het ook om de aanpak van Dynamo. Bij het bezoek gingen jongerenwerkers, enkele jongeren en Jael zelf namens Dynamo hierover in gesprek met hun gasten.

‘Het is zo goed om bij grote initiatieven met verschillende organisaties samen te werken. Thrive Amsterdam vroeg ons om het werkbezoek te houden op de plek waar jongeren komen. Daar was ik heel blij mee. Mentale gezondheid staat onder druk en neemt toe. De vraag naar specialistische GGZ neemt toe; welzijnswerk met de sociale basis in zichzelf heeft een grote rol, met name in preventieve zin. Door te werken in wijken die vriendelijk zijn. Als wijken inclusief zijn kun je ook preventief iets betekenen. In de nazorg kunnen wij eveneens een rol spelen en bij lange wachtlijsten bijvoorbeeld in collectief groepsverband iets aanbieden wat beter is dan thuis wachten. Het is onze visie dat het begint bij de sociale basis. Die moet versterkt worden vanuit een holistische, inclusieve visie met een aanpak die normaliseert met waar nodig specialistische hulp voor degenen die het het hardst nodig hebben.’

Welkom

‘Een heel leuk project is GGZ in de Wijk: samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. We zijn daar in Oost samen met TEAM ED (sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen) mee bezig. We trainen professionals en sleutelfiguren uit de wijk – zoals sigarenwinkeliers – om te zorgen voor normalisatie en inclusiviteit. Het doel is dat mensen zich welkom voelen. Er zijn GGZ-coaches in de wijk en de mooie samenwerking met TEAM ED en zorgaanbieder Arkin kan helpen om juist de situatie waar mensen in zitten te verbeteren.’

150 soorten regelingen

‘We zien dat het leven van Amsterdammers steeds ingewikkelder wordt. Het is ons doel dat bewoners zoveel mogelijk zelf bepalen en eigen regie over hun leven voeren. Hoe zelfredzamer je bent, hoe eenvoudiger het leven (meestal) is. Hoe afhankelijker je bent van anderen, hoe ingewikkelder het leven wordt.’

‘Waar ik boos om kan worden is dat mensen op een veel te laag bestaansniveau leven. Ik vind het ineffectief en onoverzichtelijk dat er zoveel aanvullende maatregelen moeten zijn, dat er zoveel mensen naar de voedselbank moeten, dat er 150 soorten regelingen zijn. Dat leidt tot veel problemen en stress. De balans lijkt zoek. Het is ook te duur in de uitvoering met zoveel ambtenaren en maatschappelijke organisaties om het systeem te handhaven. Dynamo wil een bijdrage leveren door mensen sterker te maken; door ervoor te zorgen dat Amsterdammers meer grip op hun leven krijgen en een sterk sociaal netwerk hebben. En dat de jeugd meer kansen heeft om op te groeien tot volwaardig deelnemende volwassenen. Daar staan we voor.’

Verder lezen op www.dynamo-amsterdam.nl