Home Dwars nieuws Samen werken en bewerken

Samen werken en bewerken

0
Peter van Aalst en Peter Vergeer

Anna’s Tuin & Ruigte was het eerste voedselbos van Oost. Laatst schreven we over het voedselbos op Jeugdland. En inmiddels helpen basisschoolleerlingen een derde aan te leggen in de kooi tussen de atletiekbaan van AV ’23 en hockeyclub Athena in sportpark Middenmeer.

Dick Feenstra

Rian Horvers, verbonden aan Staaij, de overkoepelende organisatie basisscholen, heeft het initiatief genomen om kinderen van gezinnen die niet rond kunnen komen, en daarom zonder ontbijt of lunch naar school komen, te voorzien van voeding. Vanuit de gemeente kwam er subsidie en op een aantal scholen is er een start gemaakt om de kinderen van een ontbijt of lunch te voorzien.

Peter Vergeer van sportparkbeheer Oost en Peter van Aalst, adviseur groen, sluiten hierop aan met hun voedselbos. De deelnemende scholen ontwikkelen er een eigen lesprogramma bij.  Zelf voedsel kweken en verwerken is het einddoel, naast educatie en burgerschap. Ook worden de kinderen bewust gemaakt van klimaat en natuur.

Proeven

Peter van Aalst: ‘De fruitbomen in de kooi bij AV ’23 waren stervende door lange droogtes, afgewisseld door overvloedige regenval. In een droge omgeving ontwikkelen schimmels zich die het spinthout aantasten waardoor de boom niet overleeft. Leerlingen hebben geholpen de stervende fruitbomen te rooien. Niet een al te zware klus, omdat de bomen nog nauwelijks wortels over hadden en ze door drie leerlingen uit de grond konden worden getrokken. Daarvoor in de plaats hebben de klassen nieuwe soorten fruit- en notenbomen geplant, maar ook druiven die bestand zijn tegen ons huidige klimaat.

De plek waar het voedselbos wordt aangelegd

We willen kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt: dat ze het zelf kunnen planten, verzorgen, oogsten, om het daarna gezamenlijk te leren bereiden en het met elkaar te proeven. Tegelijkertijd ervaren ze wat ze daarmee en daardoor aan de natuur bijdragen. Bijvoorbeeld dat de ene plant de andere kan versterken en dat onkruid een plant is die voor mensen op de verkeerde plek staat.’

Multifunctioneel

‘In een voedselbos heeft niemand een eigen akkertje. Het doel is gemeenschapszin kweken door samen te werken en samen te bewerken. Onder begeleiding wordt er met machines gewerkt, zoals bij het frezen van de aarde. Daarna is er gezaaid en geplant waarbij gekeken werd naar licht en schaduw, onbeschut of juist niet.’

Peter van Aalst is specialist in groen dat in ons veranderende klimaat kan overleven. Voor hem is het uitgangspunt van dit nieuwe project de Middenmeersportvelden multifunctioneel te maken. Sport en recreatie worden verbonden met educatie en natuur. Hij verwacht dat leerlingen die trainen en in het voedselbos werken, hun ouders of grootouders meenemen om te kijken naar de groei en bloei in de kooi: ‘Door kennis van waar ons voedsel vandaan komt en door inzicht dat we met elkaar een schonere wereld zullen moeten maken, gaan we ook de biodiversiteit bevorderen. Tot de zomervakantie wordt er, waar nodig, gewied en de aanplant bijgehouden. Daarna kan er geoogst worden. De volgende stap is dat de leerlingen daarmee gaan koken en ervaren dat ze hun eten zelf kunnen verbouwen.’ Peter van Aalst hoopt daarnaast op verbroedering door het gezamenlijk bezig zijn in het derde voedselbos van Oost.