Home Overzicht Sein voor spoorwegviaduct tussen A10 en Science Park op oranje

Sein voor spoorwegviaduct tussen A10 en Science Park op oranje

0

Er lijkt vooruitgang te zitten in de aanleg van een spoorwegviaduct tussen de Ringweg A10 en het Science Park. Het Parool meldt dat de voorbereidingen voor de aanleg zijn gestart. Of het viaduct er ook komt, hangt af van opnieuw onderzoek.

Alles is er klaar voor. Bij de afslag van de A10 bij de Middenweg ligt het eerste stuk van de verbindingsweg, inclusief verkeerslichten, bewijzeringsborden en geluidsschermen. Nu leidt die weg nog naar sportpark Middenmeer, maar eindigt bij de spoordijk. Als het spoorwegviaduct er komt, is het mogelijk direct naar het Science Park en vervolgens de Indische Buurt te rijden. De zeer drukke Middenweg wordt dan ontlast.

Bij een afname van de dagelijkse verkeersstroom en nieuwe verbindingsweg over het Voorlandpad naar het Science Park levert dat de Watergraafsmeer ook minder luchtverontreiniging op. Bewoners ijveren al jaren voor de komst van het viaduct. Hij zou er komen, maar is er dus nog steeds niet. Terwijl uit onderzoek blijkt dat zo’n viaduct een goede kans biedt op het verplaatsen van de verkeersstromen. Het zou een positief effect hebben op de leefbaarheid van de Watergraafsmeer.

Met de voorbereidingen van de bouw van het viaduct is een begin gemaakt, er worden technische onderzoeken gedaan, ontwerpers zijn aan het werk en risico’s worden in kaart  gebracht. Of het viaduct er komt hangt af van nieuw, breder onderzoek. Wethouder Sharon Dijksma meldt dat college wil voorkomen dat een verbeterde verkeerssituatie rondom de Kruislaan nieuw autoverkeer aantrekt, waardoor het behaalde resultaat teniet wordt gedaan. Met het onderzoek in het vooruitzicht zal het nog lang duren voor het spoorwegviaduct er is.