Home Dwars nieuws Sloop van een plataan

Sloop van een plataan

0

De Christus Koningkerk aan de James Wattstraat gaat een hotel worden, met een grote theater/congreszaal en een grand café. Omwonenden maken al jaren bezwaar tegen de plannen en de uitvoering ervan.

Update Omwonenden van de Christus Koningkerk hebben gelijk gekregen van de rechtbank. Het college van Amsterdam had geen vergunning mogen geven voor een hotelfunctie. In het Overnachtingsbeleid 2017 staat dat onder andere dat in het gebied van de kerk geen hotel mag komen. Ook de overgangsregeling is niet van toepassing op de kerk.

Arie van Tol | Foto Kick Hakvoort | Dwars

Buurtbewoner Betsie Voetdijk: ‘De motivatie van de gemeente om de eigenaar volop zijn gang te laten gaan is dat de buurt een impuls nodig heeft. Wij zien de ontwikkelingen bepaald niet als positief voor de buurt.’ De zogeheten Votiefkerk, in 1958 in gebruik genomen, wordt na een binnenbrand in 1996 niet langer gebruikt voor diensten. Het gebruik is daarna minimaal: er wordt geoefend en heel af en toe opgetreden door een theatergroep. Alleen in de kelder vindt een groot aantal activiteiten plaats die de kerk daardoor toch een buurtfunctie geven. Woningbouwcorporatie Ymere hoopt de kerk die te slopen en op de plek woningbouw te realiseren. Als de kerk de gemeentelijke monumentenstatus krijgt is sloop geen optie meer en overweegt Ymere om er woonruimte in te creëren. Dat ambitieuze plan waarmee de buurt goed kon leven, is de bureaulade niet uit geweest.

Buurtinitiatief
Een aantal actieve buurtbewoners en de kringloopwinkel De Locatie stelden Ymere een buurtcentrum voor met als kern de winkel, een laagdrempelige horecagelegenheid en diverse buurtactiviteiten. Door Ymere en het stadsdeel werd goedkeurend geknikt, maar in hun kantoren werd de conclusie getrokken dat zo’n initiatief financieel niet haalbaar of interessant genoeg was. En toen kwam er iemand met een naam
en met geld: Lenny Balkissoon (van de Chassékerk). Wat voorheen ondenkbaar was werd nu logisch: er kon bijgebouwd worden, er konden veel bomen gekapt worden, de speeltuin kon worden opgeofferd; alles kon plotseling, ‘want welke buurt wilde nou niet een hotel met grand-café en theaterzaal?’

Inspraak
Geen enkele buurt wilde dat, wist natuurlijk ook het stadsdeel. Het inspraaktraject is dan ook onduidelijk, niet transparant en heel minimaal gehouden. Bemoeienis van omwonenden kon niet anders dan via juridische wegen: bezwaren tegen kapvergunningen, bezwaren tegen nieuwbouw. Een verzoek van omwonenden om een bouwstop, werd door de rechter niet gehonoreerd. Betsie: ‘Er lopen nu nog een aantal bezwaren, bijvoorbeeld tegen de geluidsnorm – de verleende vergunning geeft de mogelijkheid houseparty’s te organiseren- en tegen de openingstijden -24 uur per dag -. Op 6 juli wordt de uitspraak bekend. Tot nog toe hebben onze klachten geen verbetering in de plannen gebracht.’

Kappen
‘Er zijn inmiddels zo’n 30 bomen gesneuveld. De opvallendste kaalslag was aan het zijlaantje tussen kerk en school. De kastanjes bij de entree gaan ook nog gekapt worden.’ In de toon van Betsie klinkt zowel ingehouden woede als berusting door. ‘En die jonge aanplant die er voor terug is gekomen is dan ook nog weer jonger en kleiner dan afgesproken.’ Geen boom is zijn leven zeker. De plataan achter de kerk zou niet weg hoeven, zegde het stadsdeel toe. ‘Maar bij nader inzien vond de eigenaar het toch net wat prettiger bij de bouwwerkzaamheden als die plataan er niet zou zijn.’ De plataan is gekapt. Bij de kapvergunning ervoor is het niet helemaal netjes gegaan. ‘Maar juridisch was alles in orde, bezwoer de ambtenaar in een soort excuusschrijven, waaraan hij toevoegde dat het een volgende keer natuurlijk wel anders moest en anders zou gaan.’

Grenzenloos
De eigenaar heeft een groeiscenario dat van de gemeente alle ruimte krijgt. Van Betsie hoor ik dat de zaal met aanvankelijk 300 plaatsen is gegroeid naar een zaal met 600 plaatsen. Dat de nieuwbouw achter de kerk veel meer vierkante meters beslaat dan in het eerste plan was getekend. Dat Lenny Balkissoon de open ruimte (vroegere speeltuin) achter de kerk voor een appel en een ei heeft gekocht. ‘En nu als apotheose heeft hij een vergunning ingediend om op die open plek woningen te gaan bouwen!’ Met een beroep op de Wet Openbaarheid worden Betsie en andere omwonenden telkens door de gemeente voorzien van informatie. De minder fanatieke buurtbewoner heeft het nakijken: er is niets over de kerk te vinden op de website van de gemeente.