Home Overzicht Stad herdacht weer slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Stad herdacht weer slachtoffers Tweede Wereldoorlog

0

Onderbroken door de coronacrisis vonden op 4 mei overal in het land en de stad opnieuw honderden herdenkingen plaats. De allereerste herdenking van de dag was ook nu de Amsterdamse Stille Tocht. Burgemeester Femke Halsema liep aan het hoofd van deze stille tocht langs zes gedenktekens op De Nieuwe Ooster. Net als stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter legde ze een bloemstuk als eerbetoon.

Voor deze herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog was opnieuw grote belangstelling van Amsterdammers en nabestaanden. De stille tocht, voorafgegaan door een muziekkorps voerde onder een stralend blauwe hemel langs gedenktekens die herinneren aan de strijd en de verliezen die in de Tweede Wereldoorlog zijn geleden.

De stoet stond stil bij zes monumenten: het Geuzengraf, het Buchenwald monument, het monument voor Gevallen Nederlandse Militairen, het monument voor de zes gefusilleerden, het monument voor de Verzetsstrijders en tenslotte het Ereveld van de Gevallen Geallieerde Militairen. De slachtoffers werden geëerd met bloemen en kransen.

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter (l) en burgemeester Femke Halsema legden een bloemstuk | Foto Edwin Butter.