Home Overzicht Stadsdeel gaat bemiddelen in kleurconflict Linnaeushof

Stadsdeel gaat bemiddelen in kleurconflict Linnaeushof

0

De stadsdeelcommissie Oost gaat actief bemiddelen in het conflict rond de lelijke kleurverandering van de tennisbanen op de Linnaeushof.

Jaap Kamerling

Dat is het resultaat van officiële inspraak afgelopen dinsdag door de Vereniging tot Behoud van de Linnaeushof. De commissie steunt unaniem de bezwaren van de vereniging tegen de nieuwe kleurstelling van rood-groen in knalblauw-groen, die afbreuk doet aan het monumentale karakter van de Linnaeushof, een schepping van architect Kropholler. De architectuur daar wordt gekenmerkt door steenrood en dat was ook de vroegere kleur van de banen.

Charles Gerverdinck in Het Parool: ’Ik mag doen wat ik wil, dit is privé-terrein

Voorzitter Lia Karsten van de vereniging bood stadsdeelbestuurder Ivar Manuel een protest-handtekeningenlijst aan. De vereniging wordt gesteund door de Tennisvereniging Linnaeushof, die de nieuwe kleurstelling volstrekt onnodig vindt.

Het gaat hier om een eenmans-actie van de pachter van de tennisbaan Charles Gerverdinck (in het Parool: ’ik mag doen wat ik wil, dit is privé-terrein’), die meent, dat het zicht op de ballen beter zou zijn in een knalblauwe context. Hij zegt het voor de tennissers te doen maar dat werd dinsdag gelogenstraft omdat zij de kleurenverandering helemaal niet nodig vinden.

Lia Karsten wees er nog op, dat de gemeente, die eigenaar is van de grond, de erfpachtovereenkomst kan aanpassen.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vindt, dat de nieuwe kleurstelling afbreuk doet aan het monumentale karakter van de hof maar stelt, dat de regelgeving, die alleen betrekking heeft op het bebouwde deel van de Linnaeushof ontoereikend is. Het zou daardoor niet als ‘exces’ kunnen worden aangemerkt. Commissielid Bas van Vliet bestrijdt dit. Het gaat om de hele stedenbouwkundige zone meent hij. De vereniging vroeg de stadsdeelcommissie om een second opinion door een andere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Van Vliet herinnerde nog aan een precedent in Oost, waar destijds een knaloranje pand op last van het stadsdeel is overgeverfd in zachtgroen.

De kosten van het terugbrengen van de oude kleuren hoeven geen enkel probleem te zijn. De ondergrond is prima, je hebt slechts een paar potten verf nodig aldus de vereniging. ‘Desnoods slaan we de kosten hoofdelijk om onder onze leden.’