Home Overzicht Thema’s kiezen voor Oost Begroot

Thema’s kiezen voor Oost Begroot

0

Oost Begroot is gestart met het kiezen van de thema’s. In café Genieten aan het Oranje-Vrijstaatplein kwamen zaterdagochtend niet meer dan vijf bewoners opdagen. Ze kozen uit elf thema’s de vier, die het meest belangrijk zijn voor de Watergraafsmeer. Het stadsdeel had gezorgd voor koffie, croissants en kaasstengels. Donderdag werden de thema’s voor de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied gekozen.

Vanaf maandag 28 november zijn de thema’s voor de Watergraafsmeer en ook die voor de Indische Buurt/Oostelijk Havengebied beschikbaar op de website van Oost Begroot. Vanaf dat moment kun je tot en met 23 januari digitaal plannen indienen die vallen onder een van de gekozen thema’s.

Het plan mag worden uitgevoerd door jezelf, een groep bewoners, de gemeente, een stichting, een vereniging of een bedrijf van binnen of buiten het gebied. Een plan moet een begroting hebben van tenminste € 5.000,-. Stadsdeel Oost biedt andere mogelijkheden aan voor initiatieven onder € 5.000,-. Plannen moeten binnen een jaar nadat ze zijn gekozen zijn uitgevoerd.