Home Dwars nieuws Tips voor het Burgerberaad

Tips voor het Burgerberaad

0

De gemeente zoekt honderd Amsterdammers om mee te denken over klimaatmaatregelen in een zogeheten burgerberaad. ‘Geef u op!’ staat er in de gemeentelijke nieuwsbrief. Dat wil ik wel, ik ben eigenwijs genoeg om te denken dat ik een zinvolle bijdrage kan leveren, maar helaas kan ik nergens een aanmeldformulier vinden. Hier wat tips voor het klimaatburgerberaad.

Peter Hoogendijk | Illustraties Judith Lammers

Tip 1: Haaf hand!

Zorg voor handhaving van bestaande regelgeving. Er bestaan namelijk allerlei wetten en regels die goed zijn voor het klimaat, maar die niet of nauwelijks worden gecommuniceerd, laat staan gehandhaafd. Zo moeten in 2023 alle kantoren minimaal energielabel C hebben, terwijl zeker de helft nog niet zover is en dat ook niet gaat redden. Help die kantooreigenaren dan om die deadline wél te halen. Persoonlijk ben ik ook voor het terugplaatsen van de flitsapparaten op het fietspad tegen scooters, want ze rijden als vanouds weer langs mij heen. Organiseer handhaving goed. Leid de handhavers zorgvuldig op, zorg dat het niet leidt tot repressie, maar tot begrip voor de regelgeving.

Tip 2: Communiceer!

Communiceer over het belang van de klimaatplannen. Investeer in heldere, consequente en vooral langdurige campagnes. Neem de mensen echt mee. Leg duidelijke verbanden tussen oorzaken en gevolgen. Voorbeeld: luchtverontreiniging leidt tot ziekteverzuim (slecht voor de business) en vroegtijdig overlijden. Toon dat aan met duidelijke cijfers. Neem het beste reclamebureau in de arm en zoek leuke Amsterdamse influencers. De lange termijn is belangrijk.

Tip 3: Bespaar!

Begin ook ’s met een radicale besparing op onze energievraag. Als je minder energie nodig hebt, hoef je ook minder energie op te wekken. Neem LED-lampen: evenveel licht en sfeer, maar tien keer minder elektriciteit. Investeer in isolatie van huizen, winkels en kantoren (en goede ventilatie, niet vergeten). Dat leidt tot meer comfort en lagere energielasten. Gemiddeld 75% van je jaarlijkse energierekening gaat naar de verwarming van je huis in de winter. Er zijn bedrijven die flatgebouwen kunnen ‘inpakken’. De woningen worden comfortabeler, je kunt ook koelen in de zomer en de kosten gaan niet omhoog, want de financiering loopt via de besparing op de huidige energiekosten. Help VvE’s met dit soort projecten. Het AMC is ook zo’n energievreter die enorm kan besparen.

Tip 4: Scheid!

Zet nou even door met de gescheiden afvalinzameling. Met name etensresten (GF-E) zijn heel goed lokaal en circulair te verwerken tot groengas en compost. Dan heb je meteen minder fossiel gas en kunstmest nodig. Proeven op IJburg en in Gaasperdam tonen aan dat het heel goed werkt. GF-E kun je beter vergisten met bacteriën dan verbranden. Het restafval blijft bovendien schoner, zodat de mechanische nascheiding meer plastic en papier oplevert. Ook heeft de aparte inzameling van etensresten een positieve invloed op voedselverspilling, omdat mensen zich realiseren hoeveel eten ze weggooien. Dat is een vorm van besparen, want je koopt dan minder in. Bovendien vermindert de overlast van ratten, die vinden namelijk minder voedsel op straat.

Tip 5: Doe Donut!

Amsterdam is sinds april 2020 Donut Stad. Doe dan Donut! De donut-theorie van Kate Raworth houdt in dat onze economische activiteiten twee grenzen moet respecteren, een duurzame en een sociale grens. Mooi! Bedenk dan zogenaamde Donut Deals, waarin die theorie ook realiteit wordt. In de Groene Hub in Zuidoost wordt er al mee gewerkt. Investeringen in werkgelegenheid (de sociale kant van de donut) is niet alleen een kostenpost, want het kan samengaan met duurzame doelstellingen. Buurtbeheer, groenvoorzieningen, schoon-heel-veilig, handhaving, jeugdzorg, dat kan allemaal bijdragen aan duurzaamheid en klimaatdoelstellingen.

Tip 6: Financier!

Nu is de rente laag, lenen is goedkoop, dus help allerlei duurzame initiatieven met geld. Vrees niet voor mislukkingen of misbruik, maar calculeer dat in. Beter moedig voorwaarts dan beknibbelen en bezuinigen, want dat leidt tot frustratie en energielekkage bij de mensen die het voortouw nemen. Beloon goed gedrag en ontmoedig slecht gedrag. Doe dat op een positieve wijze. Beste leden van het Amsterdams klimaatburgerberaad, zet ‘m op!