Home Dwars nieuws Veel meer dan een buurthuis

Veel meer dan een buurthuis

0
Jelly van der Goot-Tahapary en Annette Bense bij het Hoekhuis

In de Fizeaustraat bij verpleeghuis De Open Hof staat het Hoekhuis. Anno 2023 is het een buurthuis, ontmoetingsplek en wijkservicepunt, maar zo is het niet begonnen.

Ank Engel

Het is ergens in de jaren tachtig gebouwd als aanleunwoningencomplex van de Open Hof, op de plek van de Abraham van Riebeeckschool. Officieel heet het complex ‘Zelfstandige seniorenwoningen De Open Hof’ en het heeft 27 tweekamerwoningen en 9 driekamerwoningen, die verhuurd worden door Woonzorg Nederland.

Dienstencentrum

Het wooncomplex had een gemeenschappelijke huiskamer. Er werd niet veel gebruik van gemaakt. Daarom is een welzijnsfunctionaris van de Open Hof gestart met een aantal activiteiten, die in de loop van de jaren zijn uitgebreid. Verschillende organisaties namen hieraan deel, zoals woningbouwverenigingen, het wijkopbouworgaan en Dynamo. Zo veranderde de huiskamer van het wooncomplex in een veelzijdig buurthuis en wijkservicepunt voor Amsteldorp, en tegenwoordig ook Omval, van der Kunbuurt, Amstelkwartier en Bajeskwartier. In 2003 werd ‘Dienstencentrum ’t Hoeckhuys’ geopend. In 2014 werd na een verbouwing de naam Hoekhuis in moderne spelling op de gevel geschreven. Annette Bense werd de nieuwe coördinator.

Jelly: ‘Ik zou er graag veel vrijwilligers bij krijgen!’

Elk jaar kwamen er activiteiten bij en de open inloop werd goed bezocht. ‘De Wereldkeuken’ en ‘Hemelslekker’, die eens per maand plaatsvonden, de openbare avond van de spirituele vereniging Aquarius en de seniorensoos werden zeer gewaardeerd.

Onderbreking met gevolgen

In 2019 was het Hoekhuis 19 van de 21 dagdelen in gebruik. Maar de activiteiten stopten op vrijdag 13 maart 2020 vanwege corona. Op 15 juni 2020 ging het Hoekhuis weer open met veel aanpassingen. In die tijd werd duidelijk dat het wijkservicepunt een hele belangrijke rol speelde. Annette Bense: ‘Sommige mensen hadden die drie maanden weinig tot geen contact gehad met anderen. Pas toen kon je letterlijk zien wat eenzaamheid met mensen doet. Helaas zijn er diverse activiteiten gestopt of niet meer opgestart na de coronaperiode, veelal door gezondheidsproblemen bij bezoekers of de organisatoren.’

Afscheid coördinator

Annette Bense nam op 23 mei afscheid. Zij heeft mooie herinneringen aan de activiteiten, zoals het Silver Screen project, met eens per maand een filmvoorstelling voor buurtbewoners en het wijkzorgnetwerk. Ze is er trots op dat ZGAO (Zorg Groep Amsterdam-Oost) met de seniorensoos het gat tussen zelfstandig thuis wonen en besloten dagbesteding opgevuld heeft. Is er nog iets wat beter kan? Annette: ‘De akoestiek en de verlichting zijn nog niet optimaal, maar hiervoor ontbreken de financiën.’

Jelly van der Goot-Tahapary neemt de functie van Annette tijdelijk over. Zij wil meer bekendheid geven aan de activiteiten zoals koffiedrinken, schilderen, cursussen en wandelen. Ze hoopt ook op meer samenwerking met andere buurthuizen en zou er graag veel vrijwilligers bij krijgen. Het is een misverstand dat alleen ouderen welkom zijn. Het Hoekhuis blijft een ontmoetingsplaats voor iedereen, ook in de tijd van de afbraak en wederopbouw van verpleeghuis De Open Hof.

Wijkservicepunt Hoekhuis | Fizeustraat 3 | 020 462 3353
Openingstijden van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot  16.30 uur. Op vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur.