Home Overzicht Volkstuin door extreme huurverhoging straks voor veel tuinders onbetaalbaar

Volkstuin door extreme huurverhoging straks voor veel tuinders onbetaalbaar

0

De huren van de volkstuinen dreigen fors omhoog te gaan. De gemeente wil de huurprijs voor de grond met 500 procent verhogen voor verblijfstuinen waar je ook kunt slapen en zelfs met 800 procent voor de nutstuinen waar je bijvoorbeeld groente kunt kweken. Het voorstel van wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

De volkstuinders willen best wat meer betalen voor deze groene oases in en om de stad, maar deze verhoging gaat veel te ver, vinden zij. Een volkstuin wordt door de extreme verhoging van de grondprijs voor veel tuinders onbetaalbaar en onbereikbaar. Als de gemeenteraad instemt met de plannen is het huren van een volkstuin binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk voor veel Amsterdammers. En dat zijn mensen met een laag inkomen.

In zijn column in de Volkskrant trekt Teun van der Keuken zich als ex-tuinder op Amstelglorie het lot van de volkstuinders aan. Jaren geleden streed hij al met zijn medetuinders voor het behoud van Amstelglorie. Dat werd toen ook bedreigd. ‘Ons werd verweten yuppen te zijn. Proseccotuinders’.

Teun van der Keuken heeft gelijk, lang niet alle tuinders zijn Proseccotuinders. Voor een groot deel van de tuinders is hun tuin pure noodzaak. ‘Een huis met tuin in de stad kunnen zij zich niet veroorloven. Ze wonen in kleine huisjes en zijn blij dat ze op de volkstuin met hun handen in de aarde kunnen wroeten en de buitenlucht kunnen ruiken.’

In een petitie vragen de volkstuinders de gemeente om de kosten van de plannen om te investeren in de kwaliteit van volkstuincomplexen niet op hen af te wentelen. Zij kunnen akkoord gaan met een redelijke en billijke huurverhoging die geleidelijk wordt doorgevoerd, zodat tuinders hun tuin kunnen blijven behouden.

Petitie