Al een paar jaar liggen op het Galileïplantsoen grote zandhopen te wachten op de aanleg van een opslagterrein van waaruit het groot onderhoud in de straten van Middenmeer-Noord in de Watergraafsmeer kan worden uitgevoerd. Bewoners maakten bij de rechter meermalen bezwaar tegen de verleende vergunningen voor de aanleg van het terrein. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost moet opnieuw een beslissing nemen over het bezwaar dat de eisers indienden. 

In een juridische procedure stelde de rechter nu het stadsdeel op meerdere punten in het gelijk. Wel moeten er maatregelen worden genomen om schade aan een zilverlinde die in het plantsoen staat te voorkomen. Volgens de rechter heeft het stadsdeel in de procedure niet genoeg duidelijk gemaakt op welke manier de boom wordt beschermd. Daarom moet er een aanvullend advies komen over de te nemen maatregelen. Daarna volgt een bestuurlijke procedure.

Het bouwmateriaal ligt nu heel logisch bij de plekken waar wordt gewerkt. Is het opslagterrein nog wel nodig?

Het stadsdeel meldt dat door de uitspraak van de rechter de vergunning voor het inrichten van het bouwterrein aan het Galileïplantsoen nog niet kan worden gebruikt. De tekeningen voor de inrichting van het bouwterrein moet worden aangepast. Daarna volgt er een bestuurlijke procedure waarbij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost opnieuw een beslissing moet nemen over het bezwaar dat de eisers indienden. Het dagelijks bestuur gaat daarbij uit van het aanvullende advies en de voorgestelde maatregelen om de boom te beschermen.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is volgens het stadsdeel altijd een bouwterrein nodig voor het plaatsen van een bouwkeet en de opslag van bouwmaterialen. Uit onderzoek bleek het Galileïplantsoen de juiste plek voor de werkzaamheden voor het groot onderhoud in Middenmeer, omdat het centraal in de wijk ligt. Nu is Middenmeer-Noord aan de beurt, over enkele jaren volgt Middenmeer-Zuid. Ook dan ligt het opslag en werkterrein centraal.

Door de juridische procedure kon het terrein aan het Galileïplantsoen bij de start van de werkzaamheden nog niet in gebruik worden genomen. Om toch van start te kunnen gaan met de werkzaamheden werden eind 2021 twee tijdelijke plekken ingericht. Voor het bouwmateriaal was dit aan de Hogeweg bij de Linnaeuskade. Daar vlakbij kregen de bouwketen een plek. Onlangs werd het opslagterrein aan de Hogeweg verlaten. Het bouwmateriaal ligt nu heel logisch bij de plekken waar wordt gewerkt. Waarom het opslagterrein nog noodzakelijk is, is onduidelijk.