Home Dwars nieuws Vrijwilligers zijn goud waard

Vrijwilligers zijn goud waard

0

Annette Broers won de jaarprijs 2020 van Stichting Vrienden van Watergraafsmeer. Een jaarprijs voor vrijwilligers die zich inzetten voor de Watergraafsmeer. Annette woont in een huis met prachtige, zelfgeschilderde Japanse prenten en volop boeken over Japan. Behalve een enorme fan van Japan en Japanse kunst is Annette een van de coördinatoren van Buurtgroep Amsteldorp Actief.

Lennie Haarsma | Foto’s Frank Schoevaart

Amsteldorp Actief heeft momenteel zo’n 25 vrijwilligers. Annette zegt over de prijs het volgende: ‘Ik vind de prijs eerder voor Amsteldorp Actief dan enkel voor mij, want we doen het met z’n allen’.

Jaarprijs 2020 voor top-vrijwilliger Annette.

Wat doet Amsteldorp Actief? 
‘Ongeveer twaalf jaar geleden is Amsteldorp Actief opgericht door twee actieve bewoners; ikzelf ben elf jaar actief. Ik was op zoek naar iets naast mijn werk en zag in een folder dat ze mensen nodig hadden voor o.a. de tuintjes en het buurtonderzoek I&C. Ik heb het project Informatie & Communicatie opgezet. Het project had een tweeledig doel: het terugdringen van grofvuil bij de containers en een goed beeld krijgen van wat bewoners van het wonen in de buurt vinden. Zo informeerden we bewoners over het adopteren van een container en het effect was minder zwerfvuil. Dat project heb ik met veel plezier gedaan en ik werd al snel de coördinator van het project.’

Ook hebben we bij Amsteldorp Actief het project de Groene Vingers, voor bewoners die hun tuin niet kunnen onderhouden. Zij worden geholpen door vrijwilligers die wekelijks de tuin onderhoudsvriendelijk maken.Verder heb ik de huisstijl en de website voor Amsteldorp Actief gemaakt. En Project de Winkelwagen is mijn kindje, daar ben ik trots op: een sociaal gebeuren en een succesvol project waardoor alle buurtbewoners zelf boodschappen kunnen doen. Tweemaal in de week rijdt een busje, De Winkelwagen, vanuit Amsteldorp naar de supermarkten en weer terug.

Met het SOEN-project (Schoon Opgeruimd En Netjes) gaan we elke eerste zaterdag en elke derde woensdag van de maand, gewapend met vuilniszak en ‘grijper’ de buurt in om zwerfafval te verzamelen. Het project Buurtgesprek heeft tot doel contact te leggen en te houden met eenzame of geïsoleerde buurtbewoners en het sociale isolement te doorbreken. De koffieochtenden die wij houden in wijkservicepunt Het Hoekhuis op maandag- en vrijdagochtend zijn hieruit voortgekomen’.

‘Als iedereen naar zijn eigen buren omkijkt, komt niemand iets te kort’

De projecten SOEN, Buurtgesprek en De Winkelwagen ontvangen subsidie van het stadsdeel. Het project de Groene Vingers wordt gesponsord door wooncorporatie Ymere en Rochdale.

Wat jullie hebben bereikt en wat zijn jullie plannen?
‘Door de verschillende activiteiten van Amsteldorp Actief hebben veel bewoners -oud en jong- elkaar leren kennen’. Annette wijst op de Facebookpagina Amsteldorp Actief die druk bezocht wordt. ‘Activiteiten worden daar aangekondigd en bewoners kunnen er ‘hun ei kwijt’. We zijn op zoek naar verbinding; Amsteldorp Ontdekt is daar een mooi voorbeeld van. Samenwerken met andere groepen in Amsteldorp, van de Open Hof tot de Speeltuin, iedereen doet mee. Naar mijn mening kan er nog beter worden samengewerkt, want er zijn veel clubjes’.

Wat kan nu in Corona-tijd niet meer en wat gelukkig nog wel?
‘Helaas rijdt De Winkelwagen momenteel niet; dat is erg jammer. We hebben alle mensen gebeld om te vragen of ze hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen. Het bleek dat men zich goed kon redden. Onze maandelijkse vergadering met vrijwilligers kan nog niet doorgaan. Gelukkig loopt het project Buurtgesprek gewoon door en zijn ook de koffieochtenden weer gestart. De Groene Vingers werken door tot de winterstop, al wordt er nu enkel in de voortuintjes getuinierd’.

Wat is jouw grootste wens voor de buurt?
‘Dat iedereen naar zijn eigen buren omkijkt. Want dan is er niets aan de hand en komt niemand iets te kort. En verder hoop ik natuurlijk dat De Winkelwagen weer kan gaan rijden’. En voor haarzelf wenst Annette een leuke baan, zij zit per 1 november a.s. zonder betaald werk en wil graag meteen weer aan de slag.

Info www.amsteldorpactief.nl | Facebook Amsteldorp Actief |  06 2730 1404