Home Overzicht Waar is dit…

Waar is dit…

0

Oost kent heel veel verborgen plekjes. Je loopt er zo voorbij en vraagt je niet af ‘Wat is dit?’ Toch wil je het wel weten.

Klik en je weet het!

Herinneringen aan Elgar Vos

Eind jaren 80 besloot de gemeente de stadskwekerij op te heffen. Dat besluit was aanleiding voor een herindeling van het gebied waar nu Park Frankendael is gevestigd. Herbestemming als gebied voor woningbouw was een serieuze optie. Het plan stuitte echter op enorme weerstand van de omwonenden. Zo’n negenhonderd buurtbewoners mobiliseerden zich en ontwikkelden met een landschapsarchitect een tegenplan. Buurtbewoners Elgar Vos (1948-2011) was een van de voortrekkers bij de herinrichting van Park Frankendael. Hij kreeg voor zijn ruim twintig jaar tomeloze inzet bij zijn overlijden in 2011 een iep en zijn gedicht Frankendael op een zwerfkei vereeuwigd:

Door loverrand omkruld
Wolken, weidsheid, water
Geen eerder en geen later
Trots, de stad ontstolen
De dromen zijn vervuld

De zwerfkei tussen het fietspad aan de Middenweg en het ‘kronkelpad’.

Elgar Vos werd nog op een andere manier geëerd. Op initiatief van de Vrienden van Frankendael werd een van de bruggen in het park naar hem vernoemd. Het werd brug 2296 die het park verbindt met de Kamerlingh Onneslaan.

De Elgar Vosbrug

Ken je ook een onbekend plekje in Oost? Laat het weten