Home Waar is dit... Waar is dit….

Waar is dit….

0

Oost kent heel veel verborgen plekjes. Je loopt er zo voorbij en vraagt je niet af ‘Wat is dit?’

Klik en je weet het!

Een klein herdenkingsmonument in de Pythagorasstraat

Aan de andere kant van het plantsoen in de Pythgorasstraat roept een jongetje van een jaar of zeven ‘Er liggen hier bloemetjes’ en wijst naar een klein op het paaltje. Wat zijn het voor bloemen? Ik denk rozen zegt de jongen. Ik loop door het gras naar hem toe en zie inderdaad een klein boeketje en nog wat losse bloemen bij een paaltje. Het zou een aanduiding kunnen zijn voor een ondergrondse buis of leiding. Maar een boeketje plus die losse door en over elkaar gelegde bloemen duiden op iets anders. Bovenop het paaltje zie ik een donker metalen plaatje en ben nieuwsgierig genoeg om de regen eraf te vegen en dan met moeite te lezen

Ik lees de jongen de tekst voor en zeg dat het te maken heeft met mensen die in de oorlog in de buurt hebben gewoond, weggevoerd zijn en nooit meer zijn teruggekomen. Ik vraag hem of hij daar iets over weet. Of hij misschien een paar dagen geleden op de televisie de dodenherdenking op de Dam heeft gezien waar ook de Koning was. Dat heeft hij en weet te vertellen dat er kransen gelegd werden en dat iedereen twee minuten stil was. Dat maakt het makkelijk om uit te leggen waarom dit monumentje hier in het plantsoen staat.

Niet alleen bewoners uit de straat, alle Joodse Oorlogsslachtoffers uit de buurt worden met dit monumentje dat in 1995 is geplaatst herdacht. Vijftig jaar na de bevrijding. Wie het geplaatst heeft of hebben is onbekend.

Misschien is het wel het kleinste oorlogsmonumentje van Amsterdam.

Met dank aan Corrie Groen