Home Dwars nieuws We gaan weer soenen!

We gaan weer soenen!

0

Elke eerste zaterdag van de maand gaat een aantal Amsteldorpers aan de slag om zwerfvuil in de buurt op te ruimen. Vaste deelnemers krijgen van tevoren een app-berichtje ‘we gaan weer soenen’. Niemand hoeft zich op te geven of aan te melden. Doe mee! Deze maand ook op zaterdag 23 maart.

Ank Engel

Ze verzamelen zich om 10.00 uur bij de zijtuin van Dulongstraat 49 en iedereen die mee wil doen, is welkom, ook van buiten Amsteldorp en van alle leeftijden. Er komen ouders met kinderen in actie en er is zelfs een deelnemer, Ineke Knopper, die 92 jaar is.

Bewustwording
Het doel van Soen is het dorp schoonmaken, aandacht vragen voor het probleem van het zwerfvuil en bewustwording kweken. Jaap Zijp organiseerde de eerste opschoonactie. Hij was 25 jaar postbode in Amsteldorp en werd dagelijks geconfronteerd met zwerfafval. Na zijn overlijden in 2017 zetten Annette Broers, Maggie van Wouwe en Berber Paarlberg zijn werk voort.

Het project is ooit begonnen met het signaleren van afval naast de containers en de gemeente daarover informeren, zodat het kon worden opgehaald. Maar dat kan niet meer, want het ophaalbeleid is veranderd. Het ophalen van afval dat te groot is om netjes in een container te doen, moet bij de gemeente worden aangemeld. Dat kan gemakkelijk via een website. Toch gebeurt dat vaak niet en wordt er veel naast de containers geplaatst. Er is ook veel zwerfvuil, zoals papier en lege blikjes.

Goed voorbeeld
Maggie van Wouwe, de coördinator van het project, vertelt over haar ergernis over het afval dat zomaar op straat wordt gegooid. ‘Voorkomen zou natuurlijk beter zijn dan genezen, maar wie kun je erop aanspreken en wat kun je doen om iedereen ervan te overtuigen dat het belangrijk is geen rommel op straat te dumpen? De deelnemers van het zwerfvuilproject Soen geven het goede voorbeeld en gaan op de eerste zaterdag van de maand in groepjes de wijk in. De gemeente heeft voor grijpers en handschoenen gezorgd en gele hesjes. Het is niet verplicht een geel hesje te dragen, maar het is wel prettig herkenbaar te zijn. Bij terugkomst zijn er meestal negen of tien volle zakken en dan wordt er gezellig koffie gedronken.’

De Groene Vingers
Tot eind 2022 viel Soen onder ‘Amsteldorp actief’. Toen ‘Amsteldorp actief’ bij gebrek aan vrijwilligers werd opgeheven, ging Soen op eigen gelegenheid verder evenals de Groene Vingers, een groep vrijwilligers die tuinen onderhouden van bewoners die hiertoe niet zelf in staat zijn. Wie van tuinieren houdt, kan zich bij de Groene Vingers melden, via telefoonnummer: 0627301404.

De deelnemers van Soen hopen dat dit artikel in Dwars bewoners van andere delen van Oost ook zal stimuleren tot initiatieven om zwerfvuilopruimacties te organiseren. Op 23 maart is de Landelijke Opschoondag. Dan zijn er in Nederland ongeveer 300 schoonmaakacties, waar Soen vanzelfsprekend ook aan deel neemt.