Ze is geboren en getogen in Amsterdam-Noord, maar woont sinds 10 jaar in een piepklein appartementje in de Indische Buurt. Merel zit sinds 2022 als fractievoorzitter in de stadsdeelcommissie voor GroenLinks. Daarvoor was ze al actief in het afdelingsbestuur en de steunfractie van Oost. Ze heeft Politicologie en Filosofie gestudeerd en zit in de eindfase van haar promotie aan de Vrije Universiteit over het onderwerp polarisatie. Daarnaast geeft ze les aan studenten van de Universiteit van Amsterdam.

Fokko Kuik

Gevraagd naar haar motivatie om de politiek in te gaan geeft ze aan: ‘ik denk dat sociale ongelijkheid en het duurzaamheidsprobleem de onmiddellijke motivatie waren. Ik zie mijn nieuwsgierigheid naar ‘hoe de dingen werken’ als een manier om effectief politiek werk te maken van deze opgaven. Ik wil de wereld wat eerlijker en groener maken. De aanpak van die thema’s door GroenLinks spraken me het meeste aan. Maar op veel onderwerpen kunnen we het ook prima vinden met de andere partijen in de stadsdeelcommissie. Zo werken we met Denk en de PvdA aan een ongevraagd advies over Armoedebestrijding in Oost, maar ook met partijen als de SP, VVD en ST3M-Méérbelangen werken we regelmatig samen.’

Als aandachtsgebieden binnen de fractie, die uit vier leden bestaat, heeft Merel IJburg en Zeeburgereiland. ‘Omdat ik daar zelf niet woon, ga ik regelmatig naar de gebieden waar iets speelt om van de bewoners en ondernemers te horen wat ze er van vinden. Zo bezocht ik onlangs nog de Baaibuurt, waar bewoners en ondernemers binnenkort moeten wijken voor de nieuwbouw die daar over een paar jaar gaat plaatsvinden.’

Als voorbeelden waar de commissie en het Dagelijks Bestuur trots op kunnen zijn, noemt Merel de plannen voor een verkeersveiliger inrichting van de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat. Andere onderwerpen die haar bezig houden in de commissie zijn het beter met elkaar in contact brengen van LHBTQIA+-bewoners en -organisaties en het bestrijden van menstruatie-armoede, wat een steeds groter probleem begint te worden.

Het recente proces om te komen tot een bestedingsplan gebiedsgerichte opgaven vond ze succesvol. ‘Daar hebben we echt goed samengewerkt’. Een eventuele kloof tussen coalitiepartijen en niet-coalitiepartijen ervaart ze zelf niet. Waar er ideologische verschillen tussen de partijen zijn, zoals bij het windmolendossier, helpt het om inhoudelijk naar de opgaven te kijken en kun je door goede vragen te stellen toch bijdragen aan een zorgvuldig uitvoeringsproces. Overleg met de andere GroenLinks-fracties vindt tenminste een keer per maand plaats. ‘Bijvoorbeeld met Noord gaat het dan over bruggen over het IJ, waar we natuurlijk een gezamenlijk belang bij hebben.’

Een actueel onderwerp is de voorgenomen inzet van een stadsdeelpanel. Hierbij worden deelnemers via een loting geselecteerd om tegen een kleine vergoeding samen tot een advies over een specifiek onderwerp aan het stadsdeel te komen. In Oost zal dat stadsdeelpanel gaan over binding met de wijk en thuis zijn in de wijk. Wellicht kan zo’n experiment de betrokkenheid van bewoners die doorgaans wat verder van de politiek af staan vergroten. Het zou heel fijn zijn als ook meer praktisch opgeleiden en jongeren op zo’n manier betrokken kunnen worden bij actuele maatschappelijke opgaven.

Als een belangrijk onderwerp voor de komende jaren ziet Merel het vergroenen van de nu vaak te versteende wijken, onder meer in de Indische Buurt. ‘Met de klimaatopwarming zullen we hier echt iets aan moeten doen om de stad leefbaar te houden.’ Bij de inrichting van straten zijn ook het garanderen van voldoende voetgangersruimte en de afvalproblematiek belangrijk.

Media als oost-online en Dwars vindt Merel erg belangrijk en ze heeft een voorkeur voor een mengvorm van digitaal en op papier. Het voordeel van digitaal is dat het later veel beter terug te vinden is. Op papier blijft belangrijk voor mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met digitale media.

Lees Meer leden van de stadsdeelcommissie Oost