Café de Omval moet plaatsmaken voor nieuwsbouw. De gemeente schreef een competitie uit om een creatief, hoogwaardig en duurzaam voorstel te krijgen voor ontwikkeling van die plek. De jury wees unaniem ‘Spectrum, Circulair City House’ als winnaar aan. Ook de omwonenden, die een advies konden geven aan de jury over de plannen voor de vernieuwing van het gebied, hadden een sterke voorkeur voor plan.

De deelnemers aan de competitie konden een creatief en duurzaam voorstel indienen voor voormalig café De Omval en omgeving. Er werd gevraagd om een gebouw met horeca op de begane grond en een plek voor ontmoeting. Het gebouw wordt niet hoger dan 23 meter en mag geen hotel-, woon- of winkelbestemming krijgen. Ook moest er sprake zijn van bijzondere architectuur en er moest rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden, zoals het gebouw waar café De Omval was gevestigd. Daarnaast werd gevraagd om ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uit de vijf uitgewerkte inzendingen koos de jury unaniem voor plan Spectrum. ‘Dit plan voldoet op alle niveaus sterk aan alle aspecten van de opgave en draagt bij aan inclusiviteit’, aldus de jury. ‘Spectrum is een huis en representeert thuis. Het brengt de locatie tot leven met een mooie nieuwe plek die in verbinding is met de omgeving.’

De gemeente Amsterdam wil om met de winnaar van de prijsvraag een optieovereenkomst sluiten. Deze heeft tot doel afspraken te maken over het in erfpacht uitgeven van een kavel waarop Spectrum, Circulair City House’ kan worden gebouwd.