Hoe staat het ervoor met de plannen van woningcorporatie Ymere in Amsteldorp? Het project bestaat uit twee delen: het renovatiedeel en het traject om tot sloop en nieuwbouw te komen. De bewonerscommissie en actiecomité ‘Amsteldorp blijft!’ zijn vóór renovatie, maar tegen de sloopplannen van Ymere.

Ank Engel

In een gesprek met Rob Oosterloo van Ymere worden de plannen voor de projecten uiteengezet. Jelle Hieminga reageert namens de georganiseerde buurtbewoners van de betreffende wijk in Amsteldorp.

Renovatie

Aan de woningen van Ymere in Amsteldorp is veel achterstallig onderhoud. De bewoners hebben last van tocht en schimmel. Renovatie is dus noodzakelijk, hierover zijn de bewonerscommissie en Ymere het eens. Het advies van de bewonerscommissie om álle 481 huizen te renoveren, wordt echter niet overgenomen, slechts 368 woningen worden gerenoveerd. Voor de uitwerking van het plan vond op 18 januari een eerste overleg met de bewonerscommissie plaats. De renovatie start in april 2025. De totale uitvoering duurt ongeveer drieënhalf jaar. Ymere wil de twee projecten gescheiden van elkaar uitvoeren. De bewonerscommissie wil slechts één project: de renovatie van de hele wijk.

Sloop en nieuwbouw

Ymere wil 113 woningen slopen en vervolgens 213 woningen nieuw bouwen met de garantie dat iedereen die in Amsteldorp wil blijven wonen, kan terugkeren in de nieuwbouw of in een gerenoveerde woning. Een meerderheid van de huurders is tegen sloop. Een aantal huurders is vanwege de slechte staat van de huizen wel voor sloop. Een probleem dat door renovatie kan worden opgelost, aldus de bewonerscommissie. Slopen om technische redenen is niet aan de orde, omdat er niets aan de funderingen mankeert. Daarom heeft de bewonerscommissie een negatief advies gegeven aan Ymere. Ymere wijst op het maatschappelijk belang meer huizen te bouwen vanwege de woningnood.

Niet vrijwillig opzeggen

Het zal nog drie tot vier jaar duren voor er met het sloopproject kan worden gestart. Volgens de bewonerscommissie staat nog helemaal niet vast dat er woningen gesloopt gaan worden. In de nieuwsbrief van de bewonerscommissie staat: ‘Ymere kan niet slopen als u uw huurovereenkomst niet vrijwillig opzegt. Houd dus moed. Uw buren en de bewonerscommissie staan achter u!’

Als Ymere en de huurders het niet eens worden en de huurders weigeren de huurovereenkomst op te zeggen, kan Ymere naar de rechtbank om het huurcontract te ontbinden. Hiervoor zijn zwaarwegende argumenten nodig.

Behoud en herstel

Jelle Hieminga, lid van het actiecomité ‘Amsteldorp blijft!’ legt uit dat de bewonerscommissie kan adviseren, maar geen actie kan of mag voeren. Daarom is er een actiegroep opgericht, die bijvoorbeeld raamposters uitdeelt en handtekeningen verzamelt. In de plaats van laagbouwwoningen, kenmerkend voor Amsteldorp, zou er hoogbouw komen. Jelle Hieminga: ‘Dan zijn we opgesloten, alsof je een muur om de huizen heen zet. Een wijk die opgesloten is, het is zonde. Waarom zou je zaken die goed zijn, platgooien?’

Een ander argument tegen sloop komt van Erfgoedvereniging Heemschut. In een brief aan Ymere, schrijven zij op 21 oktober 2021, dat de woningen aan de randen van Tuindorp Amstelstation moeten worden gerestaureerd vanwege de historische waarde, uitgaande van het behoud en herstel van de hele wijk. De randen zijn immers met de kern verbonden.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de renovatieplannen en het al dan niet slopen van woningen in Amsteldorp, zal Dwars u daarvan op de hoogte houden.