Home Dwars nieuws Zorg, bemiddeling en treiteraanpak

Zorg, bemiddeling en treiteraanpak

0
Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter op de Dappermarkt.

In Oost is een bijzonder project gaande waarbij er zowel aandacht is voor de zorg voor mensen met een GGZ-achtergrond als aandacht voor overlast van verwarde personen. Dit is GGZ in de Wijk. Het streven is elkaar nog beter te begrijpen en onbegrepen gedrag eerder en beter te herkennen, waardoor iedereen zich veilig voelt in de wijken van Oost.

Brigitte Knor | Foto Stadsdeel Oost

GGZ in de Wijk is een samenwerkingsverband van GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de gemeente Amsterdam, om de wijken toegankelijker te maken voor bewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.

Ik ben te gast op het kantoor van stadsdeelbestuurder Maarten Poorter om te praten over mensen die te kampen hebben met geestelijke gezondheidsklachten en wat de gemeente hierin betekent.

Credits

Het mooie initiatief GGZ in de Wijk is in Zuid begonnen, zij krijgen de credits. Samen met stadsdelen Zuid en West staat Oost in de top 3 van de meest veilige stadsdelen. Dit is te zien in de veiligheidsindex. Het betekent dat er steeds meer afscheid genomen wordt van de probleemwijken en er zelfs mogelijk zicht is op een hogere plaats in de rangorde. Als de pleinoverlast afneemt, dan wordt Oost een steeds veiliger stadsdeel. Dat kan gebeuren als de goede onderlinge samenwerking tussen de betrokken instanties doorgaat samen met extra initiatieven vanuit de gemeente. Op dit moment is bekend dat de PvdA weer terugkomt in het gemeentebestuur, dus kan het bijzondere beleid worden voortgezet.

Meldpunt

In Oud-Oost en de Transvaalbuurt wonen de meeste mensen met een GGZ-achtergrond. Bekende overlastgebieden zijn de Dapperbuurt, de Transvaalbuurt en het Krugerplein. Als mensen in de buurt overlast ervaren of zich zorgen maken over iemand met GGZ-problematiek, dan is het meldpunt Zorg- en Woonoverlast van de gemeente altijd het eerste aanspreekpunt. Hier zijn professionals aanwezig die naar passende zorg kijken. Het is beter het meldpunt te bellen, anders wordt de politie te vaak overbelast. Maar buurtbewoners moeten zich realiseren dat ze het echt samen doen.

Om het doel van de veilige buurt te bereiken, wordt zoveel mogelijk samengewerkt vanuit een centraal punt om de leefbaarheid te verbeteren. Dat is een van de redenen dat het Dapperhuis aan de Eerste van Swindenstraat recent is geopend. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en voor de GGZ-problematiek zijn TeamEd en Roads hier gevestigd.

Roads begeleidt trajecten voor mensen die meer mee willen doen met de samenleving. TeamEd is een adviesteam vol ervaringsdeskundigen die zelf ervaring hebben met GGZ-problematiek.

Beter Buren

Maarten Poorter is een zeer betrokken politicus omdat hij in zijn jeugd zelf GGZ-problematiek van dichtbij heeft meegemaakt. Zijn oom had een psychiatrische achtergrond en Maarten maakte mee dat zijn oom hierdoor vaak werd uitgejouwd. Dit heeft veel indruk op hem gemaakt en dat is een van de redenen dat Maarten wil dat alle buurtbewoners elkaar begrijpen en respecteren. Oost moet een stadsdeel zijn waar iedereen zich veilig voelt. Een andere verklaring waarom de gemeente zich inzet met GGZ in de wijk is extramuralisering. Dat betekent dat de mensen uit de klinieken weer vaker thuis blijven wonen. Daar staat Stadsdeel Oost helemaal achter, maar het heeft ook problemen gegeven.

Als buren elkaar niet begrijpen kan het zijn dat bemiddeling van Beter Buren helpt. Anders zal de politie het oppakken. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de treiteraanpak. Deze treiteraanpak is bedacht door voormalig burgemeester Eberhard van der Laan. Hij was rechtvaardig maar ook streng. Er wordt liever met preventie gewerkt. De dader krijgt altijd een passend zorgaanbod. De Dapperbuurt is eigenlijk geen GGZ-wijk, maar eerder GGZ in de wijk. Maarten Poorter is klaar met de stapeling van GGZ-patiënten in kwetsbare wijken. Aan de corporaties is gevraagd te stoppen met het stapelen van mensen met GGZ-problematiek en ze meer over de stad te verspreiden.

Mocht u zelf overlast ervaren of vragen hebben dan bent u bij GGZ in de wijk en bij het Meldpunt Zorg- en Woonoverlast altijd welkom om uw verhaal te doen.