Home Exposities Bradwolff Projects

Bradwolff Projects

0

Juul Sadée werk draait om concepten als ‘identiteit’, ‘integratie’ en ‘women empowerment’.

Expositie
Juul Sadée
Un conditional

25 augustus tot en met 15 september

Juul Sadée werkt al een lange tijd samen met leden van de Molukse gemeenschap in Nederland en in Indonesië. Haar werk draait om concepten als ‘identiteit’, ‘integratie’ en ‘women empowerment’. Samen met Molukse, Indonesische en Nederlandse vrouwen onderzoekt ze de gedeelde geschiedenis van de VOC [de Nederlandse Verenigde Oost-Indische compagnie] en koloniale bezetting en de daaruit voortvloeiende persoonlijke ervaringen en verhalen. Door de veelheid van perspectieven ontstaat een ander cultuurhistorisch perspectief, m.n. over de positie van vrouwen.

Het project UN CONDITIONAL begint bij de in Amsterdam geboren Eva Ment [1606-1652] vrouw en weduwe van Jan Pieterszoon Coen. Aan de hand van haar geschiedenis maakt Juul Sadée verhalen zichtbaar van bekende/onbekende vrouwen langs de handelsroutes van textiel en parels vanaf de 12de eeuw. Het zijn deze historisch onzichtbare Indonesische, Molukse en Nederlandse vrouwen, die in de context van handel en kolonisatie, belangrijke sociaal, maatschappelijke en economische factoren zijn geweest.

In de multimedia-installatie van Sadée draait het om deze zichtbare/onzichtbare posities van vrouwen in een spel van verhullen en onthullen. Deze site-specific installatie bestaat uit een geheel van objecten, video en geuren, en het prikkelen van de zintuigen van de bezoekers om een web van ervaringen, associaties en betekenissen te creëren en te delen. De installatie vormt tevens de context van de randprogrammering bij deze tentoonstelling.


Bradwolff Projects Oetewalerstraat 73

Bradwolff Projects is  een experimenteel platform voor hedendaagse kunst. Samen met kunstenaars en gastcuratoren en in nauwe samenwerking met kunstinstellingen en onderzoeksinstituten worden hedendaagse kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. De nadruk ligt op het bieden van verdieping door middel van een platform waarbij de uitwisseling van informatie, ruimte voor onderzoek en experiment centraal staan.

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here