Home Exposities in Oost Bradwolff Projects | straks te zien

Bradwolff Projects | straks te zien

0

Tot 28 november | ‘What Do I Hear?’ is een tentoonstelling van prototype-tools voor de vertaling van geluid naar tactiele ervaringen. De prototypes zijn het resultaat van een internationale samenwerking van kunstenaars, ontwerpers en ingenieurs. Door artistiek onderzoek en experimentatie onderzoeken ze hoe technologie de perceptie van toegankelijkheid en inclusiviteit voor mensen met een zintuiglijke handicap zou kunnen verschuiven.

Expositie
What do I hear?
The otherabilities (nl) en Vibrafusion lab (ca)

Te zien van 22 tot 28 november

Wij zijn met de wereld verbonden door onze zintuigen. De zintuigen zijn niet louter passieve receptoren van stimuli, en het lichaam is niet alleen een punt waar we de wereld vanuit een centraal perspectief bekijken. Evenmin is het hoofd de enige locus van cognitief denken, omdat onze zintuigen en ons hele lichamelijke wezen rechtstreeks stille existentiële kennis structureren, produceren en opslaan.’
Pallasmaa Juhani, The Thinking Hand

‘What Do I Hear?’ heeft als doel mogelijkheden te creëren voor doven en slechthorenden om het geluid te ervaren in kunstwerken – geluidskunst, muziekstukken, film enzovoort. Tijdens de tentoonstelling bij Bradwolff Projects zullen de prototypes voor het eerst samen worden geïnstalleerd en getest in de context van een kunstruimte.

Wil je onze tentoonstelling bezoeken?
Mail ons voor een afspraak [email protected]


Bradwolff Projects → Oetewalerstraat 73

Bradwolff Projects is  een experimenteel platform voor hedendaagse kunst. Samen met kunstenaars en gastcuratoren en in nauwe samenwerking met kunstinstellingen en onderzoeksinstituten worden hedendaagse kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. De nadruk ligt op het bieden van verdieping door middel van een platform waarbij de uitwisseling van informatie, ruimte voor onderzoek en experiment centraal staan.