In de Staat van de Indische Buurt gaan bewoners, ondernemers en professionals in gesprek over de buurt. De belangrijkste vraag die ze stelden was: kloppen de cijfers die voor beleid gebruikt worden met de beleving van de bewoners? Iedereen in de Indische Buurt en daarbuiten kan de resultaten van het harde werk inzien. In een speciale bijlage van de IJopener staat wat de twaalf werkgroepen ontdekt hebben. Kinderen kunnen een mooie prijs winnen met de kleurplaat in het midden.

Er gebeurt veel in de Indische Buurt, veel bewoners hebben hart voor hun buurt en veel organisaties werken hard aan de verbetering van de buurt. Het is belangrijk dat bewonersgroepen, instanties en bewonersinitiatieven elkaar op de hoogte houden van hun activiteiten. ‘We hebben geleerd dat je eigenlijk niet moet spreken over een buurt; de bewoners zijn onderling zo verschillend, dat spreken over een buurt geen recht doet aan deze verscheidenheid.’ Aldus Jan Benjamens, Tim Doornewaard en Lotte Frissen, de initiatiefnemers van De Staat van de Indische Buurt.

Wat ook belangrijk is: praat niet over de buurt, maar met de buurt. De organisatoren zien de Staat van de Indische Buurt als de eerste stap in een lang proces. Ze nodigen stadsdeel en organisaties uit bijeenkomsten te organiseren in het najaar waar bewoners, ondernemers en professionals dieper op de thema’s in kunnen gaan. Iedereen kan zich nog aansluiten. Wilt u meepraten en meedenken? Stuur een mail naar [email protected]

Het verslag van De Staat van de Indische Buurt pdf