Home Dwars nieuws Creativiteit en kunst goed voor je brein

Creativiteit en kunst goed voor je brein

0
José Vermeulen (l) en Margareth Barten (r)

Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Ook Amsterdam-Oost heeft sinds 2022 een Odensehuis. Margareth Barten startte vorig jaar als coördinator en José Vermeulen is hier vanaf het begin als vrijwilliger bij betrokken. Dwars sprak met ze over dit bijzondere project.

Wendy Danser | Foto Eddy Ellert

In Denemarken, in de stad Odense, werd in 2000 door mensen met dementie en hun mantelzorgers een advies- en ontmoetingscentrum opgezet. Dit bleef in Nederland niet onopgemerkt en in 2009 opende het eerste vergelijkbare centrum zijn deuren in Amsterdam-Zuid. De initiatiefnemers besloten om het centrum ‘Odensehuis’ te noemen. Inmiddels telt Nederland zesenvijftig Odensehuizen – waarvan vier in Amsterdam – en het aantal stijgt gestaag.

In Amsterdam hebben circa negenduizend inwoners een officiële diagnose dementie. Het streven is dat deze groep mensen zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Amsterdam heeft dan ook de ambitie om de stad dementievriendelijk te maken. Initiatieven als het Odensehuis dragen hieraan bij.

Gezellige sfeer
Margareth Barten werkte als creatief therapeut beeldend in de psychiatrie en kwam in aanraking met dementie via de zorg voor haar vader, die Parkinson-dementie had. Ze ontdekte het Odensehuis in Amsterdam-Zuid toen ze voor een organisatie voor aanvullende mantelzorg werkte en werd gelijk geraakt door de informele en warme ontvangst. Toen bleek dat de coördinator in Amsterdam-Oost op zoek was naar een opvolger, ging het balletje rollen en in 2023 nam ze het stokje over.
José Vermeulen was jarenlang werkzaam in de zorg en was na haar pensioen op zoek naar passend vrijwilligerswerk en is vanaf het prille begin – juli 2022 – groepsbegeleider bij het Odensehuis in Amsterdam-Oost.

De groep is neergestreken in atelier ’t Hartje aan het Robert Kochplantsoen 19. José is erg blij met deze locatie: ‘We hebben een ruime en lichte ruimte waar we onze eigen huiselijke sfeer kunnen creëren.’

De groep bestaat gemiddeld uit acht deelnemers en komt op maandag een dagdeel bij elkaar. Vrijwel alle deelnemers wonen in de buurt. Ze worden gebracht of komen zelfstandig naar de locatie. Deelnemers worden meestal aangemeld bij het Odensehuis door casemanagers. Hiervoor is geen indicatie of diagnose nodig. Ook worden er activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd.

 Meerwaarde
Een creatieve activiteit, bewegen op de stoel met muziek en een gezamenlijke gezonde lunch – met soep die wordt bereid door een van de deelnemers – zijn op maandag de vaste programmaonderdelen. Margareth: ’Kunstenaar Rikkert Nusselder, die in hetzelfde pand een atelier heeft, verzorgt onder andere een keer per maand een creatieve activiteit. Ook komt er regelmatig een leesbegeleider van de Culturele Apotheek langs om samen met de groep een verhaal te lezen. Dit haalt bij de deelnemers allerlei herinneringen en associaties naar boven. Creativiteit en kunst spreken diepere gevoelslagen aan en dat heeft een grote meerwaarde voor mensen met een haperend brein.’

De groep trekt er ook regelmatig op uit voor een bezoekje aan de bloementuin in het Darwinplantsoen of de Hortus Botanicus. Daarnaast organiseert het Odensehuis voorlichtingsbijeenkomsten om met buurtbewoners van gedachten te wisselen over dementie. Het doel hiervan is onder meer om het taboe rondom deze ziekte bespreekbaar te maken: een dementievriendelijke stad begint in de eigen wijk.

In april 2024 gaat het Odensenhuis in Amsterdam-Oost ook op donderdag een dagdeel open. Er is nog plek. Meer informatie bij [email protected] Margareth Barten | 06 1607 4803 | www.odensehuis.nl.